Odvážná asistentka soukromého detektiva Cormorana Strika Robin Ellacottová obdrží balíček s useknutou ženskou nohou. Je nutné nebrat výhružku na lehkou váhu. Strike má čtyři podezřelé, policie se však vydává špatným směrem. Je tedy nutné začít pátrat na vlastní pěst.

V nabídce je i historický román Královna Kunhuta a Záviš od Hany Whitton. Král Přemysl Otakar II. je mrtvý a jeho manželka zajistila Václavovi trůn a uchýlila se do ústraní. Čeká ji však osudové setkání se Závišem z Falkenštejna, který údajně zradil v bitvě jejího manžela. Může mu důvěřovat?

Německá spisovatelka Cornelia Funke napsala pro děti knížku Měsíční drak. Jedné noci vylétne z Filipovy knihy malý dráček, pronásledovaný zlostným rytířem. Je potřeba mu pomoct. Ale jak, když se Filip najednou také zmenší? Důležité je se nevzdat a bojovat.

Ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je možné si odnést Židovské tradice a zvyky od Pavly Damohorské a Bedřicha Noska. Kniha odborným i laickým způsobem představuje jednu z nejzajímavějších kapitol judaistiky. Zabývá se židovskými svátky, každodenními zvyklostmi 
a rituály, které provázejí život věřícího Žida.

Pokud by se někdo ze čtenářů chtěl přiučit, jak stabilizovat společnost, může si půjčit soubor projevů, které mezi roky 2012 a 2014 přednesl čínský prezident Xi Jinping. Publikace The governance of China je oficiální prezentací země – 18 kapitol o sociálním systému, kultuře a historii.

Posledním tipem dnešního dne je Jak přežít šikanování. Autorka Aija Mayrocková sama jako dívka šikanu ve škole zažila. Svou knihou se snaží pomoci všem dětem, které byly takovému násilí vystaveny 
a začaly si o sobě myslet to, čím se je snažil zničit jejich utlačovatel. Je nutné jim osušit slzy, aby se mohly zase začít smát.

Daniel Straka