Zříceninu vlastní Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova v Kralovicích a pečuje o ni už od roku 1931, kdy byl hrad rozebrán na stavební kámen a nad ním rostl les. „Už tehdy dostali členové spolku od památkového ústavu za úkol udělat stavebně historický průzkum, ale 90 let se nic nedělo. Průzkum si necháváme nyní dělat až my,“ řekl Deníku předseda spolku Zdeněk Musil.

Od 30. let 20. stol. prošel hrad mnoha stavebními úpravami a odborníci teď budou muset oddělit úpravy spolku od původní stavby hradu. „Máme uzavřenou smlouvu s projekční kanceláří, která provede základní zaměření hradu. Vznikne 3D model a archivní rešerše. Na základně toho bude o Krašově vydána i kniha,“ popsal Musil s tím, že na začátku roku už proběhlo první měření. „Až bude hotová archivní rešerše, vznikne projekt prvních investic, kdy se bude investovat do míst, která jsou v nejhorším stavu,“ přiblížil.

Předseda doplnil, že spolek už má vytipovanou část hradu, kde byla obranná obytná věž čtvercového půdorysu. „Pod jedním z jejích sloupů se nachází puklina ve skále a hrozí tak zřícení sloupu do Berounky. Nejspíš se tedy začne zpevňováním skalního masivu,“ upozornil.

Přibude střecha, bufet a posezení

Spolek má v plánu také výměnu střechy nad původními místnostmi, která je v současné době plechová. Střechu tenkrát pořídily Československé státní lesy poté, co byl spolek v r. 1978 na čas rozpuštěn. Nad částí zříceniny by mohla vzniknout plochá střecha, pod níž by bylo vybudováno další patro. „Z rytířského sálu by se stala expozice s bufetem a uvažujeme, že by tam mohlo vzniknout posezení. To ale musí posoudit až architekt na základě vytvořeného modelu,“ informoval předseda.

Projekt na nejvíce zchátralou část hradu by měl být podle něj hotový letos na podzim. „A s největší pravděpodobností bychom se mohli dostat i do programu záchrany kulturního dědictví a čerpat tak dotace. Hrad by díky tomu rychleji vzkvétal,“ poznamenal.

Ve spolupráci s obcí Bohy opravil spolek příjezdovou cestu na hrad, ta byla ještě donedávna samý výmol.

Střecha nad hlavou

Když na hradě vlaje vlajka, dostanou podle něj pocestní na hradě najíst, napít a mohou přespat pod střechu. Když je hezké počasí, mohou turisté přespat i venku.

Krašov byl v předchozích letech volně přístupný, uzavřené byly pouze spolkové prostory. V roce 2020 se však spolek rozhodl, že u vstupu vybuduje dřevěnou bránu. Někteří lidé se totiž při pobytu chovali nevhodně a po jejich návštěvě zbyla na hradě hora odpadků.

Letos od 2. dubna do konce června si mohou zájemci romantickou zříceninou prohlédnout o víkendech, o letních prázdninách nepřetržitě celý týden, od září do konce října opět jen o víkendech. „Pokud chtěl někdo přijet i mimo návštěvní dobu, může se domluvit telefonicky. Podle časových možností bych ho individuálně provedl. Kontakt na mě najde na webových stránkách spolku,“ nabízí Musil. Vstupné na hrad je formou daru. Lidé mohou přispět spolku i přímo na účet přes QR kód.

Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašov pořádá tu každý rok několik akcí. Na 28. května má přichystaný dětský den, na 6. srpna jarmark, v září potěší návštěvníky historický cyklus Češi a Němci v dějinách a Rytíři na hradě. Sezonu ukončí 29. října.

„Už několik let tu pořádáme také silvestry. Lidé tady mohou i spát. Musím ale upozornit, že v tuto roční dobu je to za sparťanských podmínek. Doporučuji teplé oblečení a tlustý spacák,“ dodal s úsměvem předseda Musil.

Hrad Krašov byl postaven před rokem 1232 v místě, které uzavíralo starou obchodní a vojenskou cestu údolím řeky. Jelikož hrad sloužil hlavně k obraně sídelního hradu krále, kterým byl nedaleký Týřov, osídlila jej silná vojenská posádka.