V roce 1968 přinesl deník Pravda zprávu, která je zajímavá i po padesáti letech. Článek s titulkem Meteorit, nebo létající talíř věnoval neobvyklému nálezu v Úlicích. „V pondělí kolem 21. hodiny zpozorovala jedna žena z místních obyvatel podivnou žlutou a modrou záři, avšak nevěnovala tomuto úkazu žádnou pozornost. Druhý den dopoledne si jiný občan povšiml, že na zahradě za budovou MNV vychází ze země namodralý kouř. Teprve ve středu, když pan Jan Ambrož přišel na svoji zahradu, zpozoroval, že větve dvou stromků jsou opálené a rovněž i půda je opálená a zčernalá. Na povrchu volně ležely dva předměty připomínající strusku. Nález přines okamžitě na MNV a předseda o této události ihned informoval pracovníky plzeňského Planetária,“ stálo v článku.

„Při předběžné prohlídce místa dopadu dosud neznámých předmětů bylo zjištěno, že v zemi na zahradě jsou další dva kusy různé velikosti. Pracovníci plzeňské hvězdárny teď předali nález k důkladnému rozboru a k bližšímu určení jeho původu. Podle prozatímních údajů se jedná pravděpodobně o meteorit. Konečnou zprávu podají odborníci z astronomického ústavu Československé akademie věd v Ondřejově, kteří přislíbili prozkoumat nález přímo na místě,“ dodával autor.