Myslíte si, že politika bezpečnosti, kterou město nastolilo má svoje opodstatnění?

Chtěl bych věřit, že ano. Myslím si, že situace ve městě se v tomto směru zlepšila právě díky tomu, co dělá radní pro bezpečnost Karel Paleček. Snaží se zajistit bezpečnost v klubech a dělá vše proti tomu, aby mladiství pili alkohol.

Říkáte, že se situace kolem podávání alkoholu mladistvým ve městě zlepšila. S jakým časovým obdobím jste to srovnával?

Porovnávám to s dobou před dvěma lety. Vím, že těch záchytů bylo tehdy v každé restauraci přes deset. To je oproti dnešku, kdy byly v řádech jednotek, velký rozdíl.

Opatření Centrum a akce s ním spojené mají pokračovat do konce srpna. Je možné, že by se podobné kontroly staly v Plzni standardem?

Nejsem si jist, zda jsme schopni takový standard udržet. Faktem je, že to, co vadí lidem nejvíc, rušení nočního klidu a podobně, probíhá většinou v letních měsících, když je teplo. Uvidíme, až kontroly vyhodnotíme. Určitě ale nejsme schopni v takovémto množství posílat neustále policisty do ulic. Namátkové kontroly ale budou probíhat pořád.

Dá se vyčíslit, na kolik peněz přišla páteční akce městskou policii?

Městskou policii tato kontrola nic nestála. Žádný z policistů nedělal v přesčase. Je to všechno za normální náklady.

Uvažujete o tom, že kontrolní akce rozšíříte nejen na centrum, ale i na problémové kluby, které jsou například na lochotínském sídlišti nebo v jiných městských částech?

Toto je opatření Centrum, ale zaměříme se i na problémy v dalších částech města, které nám budou hlášeny v rámci projektu Bezpečné město.