Co vám strážníci konkrétně potvrdili, že se v baru Utopie stalo?
Strážníci potvrdili, že to, co je zapsáno v protokolu, se skutečně stalo a bylo řečeno.

S kolika strážníky jste mluvil, shodili se všichni?
Bylo jich sedm a shodli se všichni.

Na místě měli kromě strážníků zasahovat i státní policisté. Mluvil jste i s nimi?
V pátek jsem požádal Policii České republiky o vyjádření, jak probíhal celý zásah v baru Utopie.

Z incidentu strážníci vyrobili videozáznam, co je na něm?
Moc toho tam zřejmé není, neboť po příchodu strážníků a pravděpodobně i zjištění, že natáčí, v baru zhasli. Přesto tam padají slova o výhrůžkách.

Oba politici tvrdí, že šlo ze strany městské policie o cílenou provokaci. Co tomu říkáte?
Přijde mi to přitažené za vlasy. Nechal jsem si udělat výpis volání na městskou policii týkající se baru Utopie z toho večera. Strážníci tam jezdili na popud občanů. A ne na jeden.

Navrhujete odvolání radního Palečka, čeká nějaký postih i místostarostu Kopáčka?
Já si myslím, že to co při kontrole městské policie v baru Utopie zaznělo, zavání velice silně arogancí moci. Moc je ale přece především zodpovědnost a nesmí být arogantní. Jakákoliv arogance moci, pokus o to, aby si někdo byl rovnější než jiný, jak jsme za minulého režimu rádi používali, zpochybňuje celý náš demokratický systém. Budou-li se takto politici chovat, kolik lidí ještě bude věřit, že je užitečné chodit k volbám? Nemyslím si, že by pan Paleček měl dále řídit městskou policii, nepřijal-li základní, ale opravdu základní premisu, která říká, že všem se měří stejným metrem, sám musím dodržovat to, co chci po ostatních.

Už jste to radnímu Palečkovi řekl?
Pan Paleček je na dovolené, mluvil jsem s ním telefonicky a řekl mu, že chci-li dodržet základní mravní principy, musím Zastupitelstvu města Plzně předložit návrh na jeho odvolání z Rady města Plzně, nebude-li on sám dříve tuto situaci řešit jinak. Není to jednoduché rozhodnutí, musím ho ještě před tím projednat s gremiem ODS, koaličními politickými kluby, klubem ODS, předsedy všech poslaneckých klubů.

ČSSD vás žádala o svolání politických klubů a zvážení mimořádného zastupitelstva. Jak na to zareagujete?
Zatím si musím s panem Chovancem vyjasnit, zda jde o žádost o svolání zastupitelstva, kterou podporuje minimálně tolik zastupitelů ČSSD, aby tvořili jednu třetinu všech zastupitelů. Pak musím zastupitelstvo ze zákona svolat.

Budou nějak ochráněni strážníci, kteří se nebáli říct pravdu i za cenu, že riskují místo?
Já věřím, jinak bych ani nemohl sedět na postu primátora, že místo žádného strážníka ohroženo, alespoň v souvislosti s touto causou, není. To je naprosto nepřípustné. Strážníci městské policie mají zcela jasné pravomoce dané zákonem, musí se podle zákona chovat, ať jde o Petra, či Pavla a musíme to po nich vyžadovat, ať jde třeba i o nás. Prostě své pokuty za parkování si platím a radši hodně potichu, aby to nikdo moc neviděl. Tak jak můžeme připouštět, že za takovéto jednání by měli mít v práci problémy? Než policii zkorumpovanou politickou mocí, to ji radši rozpusťme, což by se možná mnohým líbilo, ale já si myslím, že by to byla škoda.

Další informace k případu najdete ZDE