Rodičky v nemocnici ve Stodě mají nově možnost si při porodu samy dávkovat tišící látky. Zdejší nemocnice totiž zavedla novinku - pacientkou kontrolovanou analgesii (PCA). Ženy tak mohou samy při porodu přímo reagovat na aktuální bolesti. Tišící látka je aplikována v předem nastavených mezích, které určil lékař. Tím se zabrání vedlejším účinkům na zdraví ženy i miminka.

„PCA metodu jsme našim rodičkám nabídli poprvé ve zkušebním režimu v létě a řada rodiček si ji pochvalovala. Proto jsme se rozhodli tento typ analgesie zařadit do standardní nabídky stodské porodnice vedle tradičních metod jako je inhalační nebo epidurální analgesie s tím, že rodička si může zvolit, co ji bude vyhovovat,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Michal Junk.

Brod nad Tichou.
Tady bylo Zemanovo. Někteří obyvatelé ale volby litují

Postup je takový, že ženě je před porodem na porodním sále zaveden zvláštní žilní vstup do paže. Tím je podáváno pomocí speciální pumpy analgetikum, které má prakticky okamžitou účinnost, a naopak organismus jej relativně rychle odbourává. „Pacientka si přitom tlačítkem aplikuje dávku sama a dle intenzity bolesti na ni reaguje v odpovídající míře a v podstatě v reálném čase. Velikost dávek a ostatní bezpečnostní parametry jsou nastaveny anesteziologem,“ doplňuje primář a upřesňuje, že látku je možno podávat po celou první dobu porodní a na začátku doby druhé.

PCA poskytuje Stodská nemocnice rodičkám bezplatně. V českých nemocnicích je zatím tato metoda rozšířena více na chirurgických nebo ortopedických odděleních jako pooperační analgesie, kdy touto metodou pacient tiší pooperační bolesti, například po výměně kloubů. Postupně ji ale zařazují do své nabídky i porodnice. Stodská patří mezi první na západě Čech.