Inspektoři se na školu zaměřili především kvůli incidentu, jehož aktérem byl syn této ženy, žák první třídy.

Vychovatelka jej totiž měla v lednu vyvést ze školní družiny a nechat na chodbě bez dozoru. Načež se hoch oblékl a chtěl odejít domů. Cestou potkal dědečka svého spolužáka a nakonec i bratra, s nímž pak domů došel. Rejzkovou vyděsilo, že mohlo její dítě zůstat nehlídané a jí ani dalším rodičům se nelíbilo také jednání školy.

Stížnost na postup vychovatelky posoudila ČŠI jako oprávněnou. Za dostačující označila opatření, která ředitel školy přijal ještě před zahájením vyšetřování – finanční postih vychovatelky a opatření k zamezení pohybu nezvaných osob v budově školy.

„Ve škole byl pohyb lidí velký, skoro jako na nádraží. Teď musí každý, kdo chce do budovy vejít, zazvonit a počkat, až mu někdo přijde otevřít. My pak víme, kdo a kdy do školy přišel,“ konstatoval ředitel plaské základky Josef Henzl.

Při vyšetřování inspektorům pomohl Ladislav Urban, který se chlapce na chodbě školy ujal a potvrdil, že ho nikdo nehlídal a hoch bez dozoru byl. „Kontaktoval jsem je, protože to takhle nechat nešlo. Rodiče si na postup školy stěžovali oprávněně, ale nikdo jim nevěřil a oni byli jako na pranýři. Přenášelo se to i na vztahy mezi dětmi, což bylo nejhorší,“ říkal Urban.

Se stanovisky inspekce ČŠI byli rodiče, vedení školy i města seznámeni na jednání, které se konalo před týdnem. Na jeho závěr ředitel Henzl uznal pochybení i odpovědnost za podřízené, omluvil se a nabídl i omluvu písemnou.

Ivana Rejzková doplnila, že ředitel školy se písemně opravdu omluvil. „Takhle jsme si to ale nepředstavovali. Myslela jsem, že omluva a vysvětlení bude podána veřejně, ne písemně. Tak, aby to slyšely i naše děti, kterých se to dotklo nejvíce,“ uvedla maminka, podle níž stále pokračuje sbírání hlasů do petice pro odvolání ředitele z funkce.