close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

Osmatřicetiletý Filip Jícha byl v roce 2010 Mezinárodní házenkářskou federací vyhlášený jako nejlepší házenkář světa. S házenou začínal v šesti letech ve Starém Plzenci. V roce 1995 začal hrát za Slávii Plzeň, později se přesunul do zahraničních klubů. Aktivní hráčskou kariéru ukončil kvůli zdravotním problémům na podzim 2017 a v současné době trénuje v německém klubu THW Kiel.

Dalším významným rodákem je spisovatel a publicista Ivo Fencl. V roce 2018 dokonce vydal knihu s názvem Občan Starého Plzence, ve které provází Plzencem a popisuje své dětství a dospívání.

Ve Starém Plzenci se v roce 1931 rovněž narodil afrikanista Josef Poláček, který mj. působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zemřel v roce 2012.

Plzeneckým rodákem byl rovněž Emanuel Michal, přední český seismolog, geolog a publicista, který se zabýval studiem seismické aktivity v Čechách. Narodil se v roce 1894. Během studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se začal zajímat o seismologii, po studiích vyučoval přírodopis a zeměpis. Od konce 20. let publikoval odborné články o zemětřeseních v Čechách. Po únorovém převratu byl perzekvován. Zemřel v dubnu 1968.

Ze Starého Plzence rovněž pochází hudební skladatel Stanislav Suda. Narodil se v roce 1865. V sedmi měsících onemocněl záškrtem a oslepl. Suda byl autorem opery, jeho poslední dokončená opera Il divino Boemo vypráví o konci života hudebního skladatele Josefa Myslivečka. Suda zemřel v roce 1931.