„Nejedná se sice o plagiáty, ale jsou nedostatečné svým obsahem i počtem stran. Posudek na ně dělal doktor Karel Eliáš z Fakulty právnické v Plzni, kterého osobně považuji za kapacitu a důvěřuji mu,“ říká Pospíšil.

Přesto prý nechá na všechny práce udělat ještě přehodnocující posudek na některé z univerzit buď v Praze nebo v Brně. „Výsledky pak předám rektorovi Západočeské univerzity Josefu Průšovi, který posoudí, zda zahájí řízení k odebrání akademických titulů nebo ne,“ dodává Pospíšil.

Tři uchazeči o titul JUDr. obhajovali své rigorózní práce 5. října. V komisi zasedli s bývalým proděkanem Milanem Kindlem i jeho dva spolupracovníci, předseda akademického senátu fakulty Daniel Telecký a Ondřej David, bývalý spoluvlastník soukromé Vysoké školy v Karlových Varech. Pospíšil, který už tenkrát fakultu vedl, neměl o obhajobách ani ponětí. Následně rigorózní řízení úplně zastavil.

Práce na poslední chvíli obhajoval předseda karlovarského občanského sdružení Mladí duchem a právník Ronald Němec (ODS), Marek Šlégl působící mimo jiné v dozorčí radě společnosti ČEZ Energetické produkty a právní koncipient David Petrilák. Pospíšil uvedl, že v pořádku byla pouze Šléglova práce.

Ronald Němec, aby zabránil pochybnostem, poslal do redakce svou celou rigorózní práci. „Je děsivé, jak si nyní mnozí myslí, že student z Plzně rovná se podvodník,“ říká Němec. Svou rigorózní práci prý začal psát již v březnu 2008. V březnu 2009 ji zaslal na fakultu a v květnu 2009 obdržel posudek. Práci obhajoval letos v říjnu. Předtím studoval na fakultě šest let, bydlel na koleji.