V pátek 1. dubna odstartovaly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní, konkrétně v Losiné. „Jde o přestavbu dopravně nevyhovující stykové křižovatky silnice I/20 se silnicí třetí třídy a polní cesty. Cílem stavby okružní křižovatky o poloměru 29 metrů je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na vjezdu do obce ve směru od Plzně,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek s tím, že se počítá se založením budoucích větví mimoúrovňové křižovatky Losiná, která bude součástí plánovaného obchvatu obce.

Vzhledem ke stavebním úpravám vozovky bude od začátku dubna až do konce června nutné částečně omezit provoz na silnici I/20 v místě křižovatky. Auta budou po dobu částečné uzavírky jezdit jedním jízdním pruhem kyvadlově. Provoz na místě bude částečně omezen až do listopadu.

Další akcí je odstranění hrbů na dálničním přivaděči u Kyšic, který využívají k napojení na D5 auta jedoucí od centra Plzně. Během opravy bude na necelých třech kilometrech směrově rozdělené silnice I/26 kompletně opraven povrch komunikace. Důvodem pro opravu je tvorba podélných nerovností na povrchu vozovky. Provoz bude po dobu provádění prací veden vždy alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru. „V termínu od 1. dubna do 25. dubna ale budou zcela uzavřeny nájezdy a výjezdy mimoúrovňové křižovatky Ejpovice (EXIT 67) a provoz bude veden po objízdné trase přes Ejpovice a Kyšice,“ informoval dále Koloušek. Dokončení samotné opravy I/26 je plánované v průběhu příštího roku. Pokud však stavební úpravy budou probíhat bez komplikací, plánuje zhotovitel dokončit opravu už během letošního roku.

Kvůli rekonstrukci kanalizace ve Zborovské ulici v Plzni je dále od poloviny února do konce června 2022 uzavřena část ulice pro osobní i nákladní dopravu. Průjezd veřejné dopravy je zachován. „Důvodem je rekonstrukce kanalizace a přepojení přilehlých nemovitostí ve zhruba čtvrtkilometrovém úseku mezi Samaritskou ulicí až k areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK),“ vysvětlil generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.

Rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici není jedinou stavbou naplánovanou do čtvrti Doudlevce na jaro 2022. V dubnu se k této akci přidá výstavba okružní křižovatky u Tyršova mostu. Souběžně s touto stavbou se bude provádět celoplošná oprava ulice Edvarda Beneše v úseku od Zborovské ulice ke křižovatce s ulicí Heyrovského (u bývalé teplárny). Stavba je naplánovaná od dubna do června 2022 po polovinách, přičemž po celou dobu stavby bude zachován provoz vozidel ve směru od Tyršova mostu do centra a pro opačný směr bude stanovena objízdná trasa ulicemi Samaritská a Zborovská.