Žáci byli po slavnostním zahájení v devět hodin dopoledne rozděleni do skupin. Každá skupina byla hodinu na jednom stanovišti. „Skupiny jsou tři a postupně obcházejí tři stanoviště. V jednom z nich vyplňují žáci znalostní test na počítači. Na dalším poznávají elektronické součástky. Na posledním stanovišti plní tzv. praktickou část, kdy musí ze součástek, které obdrží ve stavebnici, sestavit nějaký funkční model,“ uvedl Martin Jirák, zástupce ředitele pro praktické vyučování a zároveň hlavní organizátor soutěže. „Všechny skupiny se postupně prostřídají u každého stanoviště,“ doplnil Jirák.

O průběhu akce nám řekl své i soutěžící z Prahy Martin Galoň (třetí ročník). „Určitě bych chtěl vyhrát, to asi každý. Navíc jsou tu moc pěkné ceny, je tu fajn atmosféra.“

Ve Stodě se loni konal nultý ročník soutěže a zúčastnilo se jej devět škol. Pro veliký úspěch se vedení ISŠ Stod rozhodlo udělat soutěž i letos.

Vítěz Martin Petrašovský si ze soutěžě odnesl osciloskop, což je multifunkční přístroj určený k měřený a testování elektroniky. Jako druhý se umístil Jan Kmětík ze střední školy v Ostravě; ten si odnesl měřící zařízení. Bronzová pozice a sada elektrotechnického nářadí připadla Janu Zákouckému z pražské střední školy. Ceny dodal hlavní sponzor soutěže, plzeňská společnost Ges Elektronics. V pořadí škol byla nejúspěšnější střední škola z Ostravy, dále ISŠ Stod a pražská střední škola.