Univerzita vznikla v září 1991, Jiří Holenda byl nejprve jejím řízením pověřen. Od 1. března 1992 do 28. února 1998 pak zastával funkci rektora. 

„Jméno Jiřího Holendy bude navždy vepsáno do historie Západočeské univerzity na prvním místě. Společně s týmem lidí, jimiž se obklopil, dokázal spojit fakulty rozdílného zaměření i historie, a položit tak počátky multioborové vysoké školy. Nebýt jeho vize, odvahy a pracovitosti, mohla být cesta k univerzitě mnohem složitější. Nikdy mu nepřestaneme být vděční za vše, co pro naši univerzitu vykonal,“ řekl současný rektor ZČU Miroslav Lávička.

Sám se s Jiřím Holendou řadu let potkával na katedře matematiky, kde oba působili. „Pamatuji si ho jako nesmírně energického člověka, který byl vždy připraven pomoci a aktivně přispět k řešení problémů. Rád vzpomínám na jeho vyprávění právě z dob zakládání univerzity. Vždy pro mě byl důkazem toho, že když jde člověk za svou vizí poctivě a s plným nasazením, uspěje. Jménem celé Západočeské univerzity bych rád vyjádřil upřímnou soustrast jeho rodině a všem blízkým,“ doplnil Lávička.

Do Dvorany slávy hejtmana Plzeňského kraje vstoupili (zleva) Oldřich Říha, Jaroslav Perlík, Martin Matějovič, Jiří Holenda a Bohuslav Ebermann
Do krajské dvorany slávy vstoupili hokejista, lékař i rocker

Jiří Holenda vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 1959. Jako učitel matematiky a fyziky působil v Sušici a v Kašperských Horách, od roku 1961 vyučoval na katedře matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické a v roce 1990 se stal jejím rektorem. Už v roce 1989 byl v týmu akademiků, kteří začali s podporou studujících prosazovat myšlenku na sloučení Vysoké školy strojní a elektrotechnické s plzeňskou Pedagogickou fakultou, tedy na vznik Západočeské univerzity. 

Od roku 1952 byl Jiří Holenda členem Jednoty českých matematiků a fyziků, patřila mu její Čestná medaile Bernarda Bolzana i titul Zasloužilý člen. Na londýnské Brunelově univerzitě získal v roce 1998 čestný titul doctor honoris causa, byl předsedou komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení výzkumných záměrů, deset let pracoval v týmu expertů při Asociaci evropských univerzit EUA.

Byl rovněž zastupitelem města Plzně, které jeho přínos v oblasti plzeňského vysokého školství ocenilo v roce 1998 udělením Historické pečeti. Hejtmanství jej v roce 2016 uvedlo do Dvorany slávy Plzeňského kraje.

Emeritní rektor ZČÚ Plzeň Zdeněk Vostracký
Zemřel emeritní rektor Západočeské univerzity v Plzni Zdeněk Vostracký

Západočeská univerzita v Plzni ztrácí odchodem Jiřího Holendy v roce 2023 už druhého emeritního rektora. V květnu se akademická obec i veřejnost rozloučila s jeho nástupcem prof. Zdeňkem Vostrackým.

Poslední rozloučení s Jiřím Holendou se uskuteční ve čtvrtek 14. září v 11 hodin v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích. (qui)