Plnou náhradu získá tisícovka klientů. Právě tolik míst nabízí nové kolumbárium, které se na hřbitově dokončuje v těchto dnech. „Hotové bude v lednu. Užívat se začne v prvním kvartálu příštího roku,“ uvedl stavitel Václav Chlupsa.

Pronajímatelé zbylých 400 schránek se budou muset rozhodnout, zda si urny vezmou domů nebo si je nechají přemístit do depozitáře. Třetí možnost je nechat popel uložit na společném pohřebišti. „Rozptyl a uložení v depozitáři nabízíme zdarma,“ uvedl ředitel SHK Jiří Skala.

Rekonstrukce 80 let starého kolumbária, které navrhoval známý plzeňský architekt Hanuš Zápal, začne nejpozději v roce 2009. „Vyklizeno bude do června příštího roku a pak se bude zjišťovat, jak moc je stavba narušená. Dopředu to nelze zjistit, protože sítě jsou uložené za schránkami, kam se lze dostat až po jejich uvolnění,“ vysvětluje Skala.

Poté se udělá projekt a vybere dodavatel. Práce by měl dokončit nejpozději v první polovině roku 2010. Předběžně se odhaduje, že vyjdou na sedm milionů korun.

Nové kolumbárium bude stát pět milionů. Možnost uložit v něm ostatky zemřelých nabídla SHK přednostě klientům, kteří měli v pořádku všechny platby a vlastnické náležitosti týkající se schránek. SHK už oslovila všechny nájemce a ti si mohou vybrat, která varianta jim nejlépe vyhovuje. Odpovědi přicházejí zpět v těchto dnech.

Skala: Uspokojíme všechny zájemce o kolumbárium

„Až skončí rekonstrukce starého kolumbária, uspokojíme všechny klienty, kteří budou mít o uložení uren v něm zájem,“ řekl v rozhovoru pro Plzeňský deník Jiří Skala (na snímku), ředitel Správy hřbitovů a krematoria města Plzně.
Proč se staví nové kolumbárium?
Stávající kruhové kolumbárium je v provozu více než 80 let a většina vnitřních instalací, jako jsou rozvod vody, elektrické energie a odvod dešťové vody, je již nefunkčních. Hlavně vlivem pronikání dešťové vody do stavby došlo k silnému narušení železobetonového skeletu a k vlhkosti v kolumbárních schránkách. Nové kolumbárium se tedy staví proto, aby se do něj mohli dát urny ze starého kolumbária během rekonstrukce a aby se do budoucna počet schránek zvýšil.
Jaká bude tedy kapacita kolumbárií po rekonstrukci?
Ve stávajícím kolumbáriu je 1400 schránek a tento počet by měl zůstat i po rekonstrukci. Nové kolumbárium má přesně 1000 schránek. Z prostorových důvodů nešlo více jeho kapacitu zvětšit.
Na urny všech klientů se tedy nedostane.
Pro zajištění úschovy uren klientů, na něž se nedostalo místo v novém kolumbáriu, byl v Kapli svatého Václava zřízen depozitář, ve kterém jim urny po dobu rekonstrukce starého kolumbária uschováme. Depozitář má kapacitu 350 schránek. Nebude však z prostorových důvodů po celou dobu rekonstrukce kolumbária pro veřejnost přístupný.
Jak a kým byla přidělována místa v novém kolumbáriu?
Přidělování nových schránek bylo provedeno za účasti vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Plzně. Do výběru byli zařazeni klienti, kteří měli za prvé v pořádku zaplacený pronájem schránky do loňského prosince a za druhé museli mít v pořádku vlastnické náležitosti, zejména převod užívacích práv na dědice. Z celkového počtu 1400 klientů tuto podmínku splnilo 1100, z nichž první tisícovce byla přidělena schránka v novém kolumbáriu. Klientům, kterým nebyla přidělena schránka, nabízíme buď zmíněné umístění v depozitáři nebo uložení popelu na společném pohřebišti. Obě služby nabízíme zdarma.
Kolik bude stát pronájem v novém kolumbáriu?
Cena je shodná s pronájmem ve starém kolumbáriu.
Kdy se začne užívat nové kolumbárium?
Do užívání bude dáno v dubnu. Předpokládáme ale, že část schránek budeme obsazovat v předstihu.
Jaké schránky máte na mysli?
Bude se jednat zejména o schránky klientů ze zahraničí. Především ti totiž projevili zájem o přesun bez vlastní účasti. Uděláme to tedy dříve, protože od dubna začnou přesuny s účastí pozůstalých a to bude zřejmě velmi náročné. Všechny přesuny chceme dokončit do 30. června 2008.
Kdo bude přesun provádět?
Klienti si mohou urny přenést sami nebo jim tuto službu sami provedeme. Musí si ale předem rezervovat termín.
Vědí všichni klienti o rekonstrukci strého kolumbária a s tím souvisejících přesunech?
Všem klientům, kterých se to týká, jsme psali dopis a navrhli možná řešení umístění uren, z nichž si lidé mohli vybrat. Je ale pravděpodobné, že někteří klienti dopis nedostali, protože se třeba někdy stěhovali a nedali nám vědět o změně adresy. V těchto dnech nám přichází odpovědi. Vyplývá z nich, že řada lidí si přeje mít urny doma nebo žádají o rozptyl popela na rozptylové loučce v areálu hřbitova.
Kdy skončí rekonstrukce starého kolumbária?
V současné době nemohu sdělit žádný závazný termín. Ten se odvine od provedeného statického posouzení stavby. Projektovou dokumentaci bychom ale chtěli mít zpracovanou do konce roku 2008. Potom bude výběrové řízení na dodavatele. Během roku 2009 se bude kolumbárium opravovat. Pokud vše proběhne podle našich představ, tak by se staré kolumbárium mohlo dát do užívání veřejnosti na počátku roku 2010.
Pak se vrátí přesunuté urny na původní místa?
Jde o to, jestli bude kolumbárium mít po opravě shodný počet schránek. Nevylučuji, že během rekonstrukce dojde ke změně dispozičního uspořádání. V každém případě budou při obsazování rekonstruovaného kolumbária mít přednostní právo stávající klienti, kteří budou mít urny uloženy v našem depozitáři, nebo si je budou po dobu rekonstrukce uchovávat doma.
A klienti, kteří si urny přesunou do nového kolumbária?
Nové kolumbárium stojí pět milionů a není možné si udělat z tak drahé stavby nějaký přechodný sklad. Přidělení místa v novém kolumbáriu je trvalé. Máme zkušenost, že se klienti o trvale přidělenou schránku lépe starají.