Rekonstrukci v této části nemocnice plánuje nemocnice od loňska, kdy však nebylo možné oddělení omezit. Letos je už investice nezbytná. „Jsou zde ještě původní odpadní trubky z doby výstavby nemocnice. Ty bohužel na počátku srpna ve zdi praskly a opravu není možné dál odkládat. U příležitosti omezení provozu se udělají i drobné investice na sálech," říká vedoucí technického oddělení nemocnice Vladimír Trousil.

O dočasném omezení lůžkové části oddělení pacientky informovali gynekologové. „Zaslali jsme dopis s doporučením, aby rodičky a pacientky v akutních stavech odesílali po dobu rekonstrukce do Domažlické nemocnice popřípadě jiné spádově vhodné nemocnice. Dopis byl adresován gynekologickým ambulancím v celé spádové oblasti nemocnice, tzn. na Tachovsku a v přilehlých částech Domažlicka a severního a jižního Plzeňska," uvedl náměstek pro lékařskou péči Roman Tytl.
Informovány byly i okolní nemocnice. Domažlická je připravena zvýšený nápor bez problémů zvládnout. „V Domažlicích se ještě nedávno rodilo až 800 dětí ročně. Teď boom polevil a je to kolem šesti stovek. Kapacita porodnice je tedy dostatečná. A akutní operativu jsme také připraveni převzít," říká zástupce primáře gynekologicko-porod-nického oddělení Domažlické nemocnice Pavel Suško.

Podle mluvčího Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje Jiřího Kokošky vzaly omezení na vědomost i zdravotní pojišťovny. „Investici ve výši zhruba půl milionu korun pokryje ze svého rozpočtu sama Stodská nemocnice," uvedl Kokoška a dodal, že ve Stodě se letos zatím narodilo 230 dětí.