Právě kácení stromů vyvolalo u části Plzeňanů velkou nevoli a snažili se mu zabránit. „Kácení bylo ale nutné, stromy nebyly v dobrém stavu. Jejich likvidace byla jen otázkou času,“ vysvětlila Pavla Dyntarová ze Správy veřejného statku. Prázdná místa po sakurách osázeli vzápětí zahradníci novými stromy, tři kusy dokonce přibyly.

Cílem stavební akce bylo podle zástupců Správy veřejného statku zlepšit v ulici podmínky pro parkování, renovovat zeleň a vyřešit cyklistickou dopravu. Ulicí Edvarda Beneše je totiž vedena páteřní cyklotrasa propojující centrum města a sídliště Bory. „Vozovka je tu frekventovaná, takže vlastní jízdní pruh pro cyklisty je přínosem,“ potvrdila plzeňská cykloprůvodkyně Radka Žáková.

Podle Ondřeje Vohradského ze Správy veřeného statku bylo v ulici vystavěno 30 legálních parkovacích míst. Před rekonstrukcí tu řidiči parkovali na neoficiálních stáních na částech chodníku kolmo k vozovce a při výjezdech riskovali střet s auty pohybujícími se po silnici.