Z okolí divadla už byla odstraněna zeleň a vykácely se tu stromy, v současné době probíhá bourání vyvýšených teras. Úřad městského obvodu Plzeň 3 vydal rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek v sadech Pětatřicátníků, ve Smetanových sadech a v Bezručově a Sedláčkově ulici. Uzavírka chodníků i vozovek je zatím povolena do konce května. Divadelní terasy dostanou po rekonstrukci novou podobu a změní se i parková úprava kolem divadla. Měl by tu také vyrůst válečný pomník osvoboditelům Plzně, který město slíbilo postavit.