Po provedených auditech skončil ve funkci dlouholetý ředitel krajské hygieny v Plzni Přemysl Tomašuk. Bývalý šéf KHS byl propuštěn na základě kontrol provedených ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem vnitra, které odhalily vyplácení vyšších odměn zaměstnancům a další pochybení.

„Výše případné škody je předmětem šetření,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Státní tajemník ministerstva zdravotnictví 2. srpna pověřil řízením KHS Jaroslava Kubíka, který odvolání Tomašuka potvrdil. Funkci státního úředníka už Tomašuk nesmí vykonávat. Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví je s ním vedeno kárné řízení.

KONTROLY ODHALILY POCHYBENÍ

„Ředitel KHS byl nadřízeným služebním orgánem zproštěn výkonu služby na základě návrhu kárné komise ministerstva zdravotnictví, a to v kárném řízení, které je s ním vedeno. Podkladem k tomuto postupu byly mimo jiné i kontroly ze strany ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra,“ sdělila la mluvčí ministerstva zdravotnictví .

PŘÍPADEM UŽ SE ZABÝVÁ POLICIE ČR

Ministerstvo zdravotnictví na Tomašuka poslalo policii.

„Po vyhodnocení výsledků provedené kontroly podalo ministerstvo zdravotnictví v této věci trestní oznámení Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni. S ohledem na neveřejnost trestního řízení a povinnost mlčenlivosti není možné se k věci blíže vyjadřovat,“ zdůraznila Štěpanyová.

Policejní mluvčí Michaela Raindlová potvrdila, že policie přijala trestní oznámení na bývalého lékaře jednoho z plzeňských subjektů. „V současné době policie věc šetří,“ sdělila Raindlová.

V médiích se objevily informace, že Tomašuk měl zaměstnancům poskytovat vyšší odměny, než na které mohli podle zákona dosáhnout. Také měl povyšovat pracovníky do vyšších platových tříd, což mu však nepřísluší, jelikož platové třídy může měnit pouze vláda.

Tomašuk si také údajně měl najímat externí pracovníky, u kterých nebylo zcela jasné, jakou práci vykonávali. K lepším podmínkám měl pomoci hned několika desítkám externistů, u kterých však kontrolou nebyly nalezeny žádné výkazy práce.

Bývalého ředitele Tomašuka, který stál v čele krajské hygieny v Plzni zhruba dvacet let, se Deníku nepodařilo zastihnout.