Stavba nové školy byla v té době nevyhnutelná. Dne 16. září 1894 byla nová škola vysvěcena a 18. září 1894 přivítala ve svých učebnách 320 žáků. Do její bohaté historie se zapsaly desítky učitelů i generace místních i přespolních dětí.

V současné době navštěvuje třemošenskou základní školu celkem 299 žáků. Podle jejího ředitele Václava Fencla zaznamenala škola letos velký úspěch, když otevřela celkem tři první třídy.

„Do nedávna jsme se totiž potýkali s poměrně významným odlivem žáků do plzeňských základních škol. V posledních pár letech se nám ale daří děti udržet v Třemošné a tím pádem i otevírat více prvních tříd. V roce 2020 jsme otevřeli jednu první třídu, loni to byly dvě a letos otevíráme tři první třídy,“ informoval ředitel školy Fencl.

Hlavní nádraží ČD v Plzni
Vlakem z Plzně na Šumavu? Přesně 4 hodiny 14 minut

Nižší počet žáků v dřívějších letech byl podle něj dán nabídkou základních škol v Plzni, které žákům deklarovaly volná místa. „Kapacita je samozřejmě významný faktor při volbě školy. Řada rodičů dojíždí z Třemošné do Plzně za prací, takže mohou děti vozit do i ze školy. Poslední tři roky už ale odliv není tak markantní. Naše škola totiž ve spolupráci s obecním úřadem, který zřizuje dům dětí a mládeže, začala organizovat řadu zájmových aktivit a kroužků. Některé z nich probíhají i na naší škole v tělocvičně, čehož rodiče začali využívat. A větší počet dětí je dán podle mého názoru také tím, že se snažíme zkvalitňovat prostředí školy. Jednak vzděláváním učitelů a dále nabízením nových metod výuky za využití interaktivních tabulí, které dnes už máme v každé třídě, tabletů a počítačové techniky obecně,“ řekl dále ředitel. „Co se týče dalších novinek, škola dále nechala vybudovat novou počítačovou učebnu a zavedla elektronickou třídní knihu. Tím se informování rodičů o vzdělávání jejich dětí stává komfortnější. Obecně se elektroniku snažíme co nejvíce aplikovat do výuky a do kontaktu s veřejností,“ vysvětlil Fencl.

Díky fungující spolupráci s obecním úřadem se škole podařilo v nedávné době kompletně zrekonstruovat jídelnu za několik milionů korun. „Obdivuje ji řada škol v okolí. Dětem se v ní snažíme zajišťovat zdravé stravování,“ uvedl ředitel.

Ilustrační foto
Běženců z Ukrajiny v kraji přibývá. Dochází ubytování

Školu dnes navštěvuje také několik dětí ukrajinských uprchlíků. „V současné době zde máme pět ukrajinských dětí v jednotlivých třídách. Přišly k nám z adaptační skupiny z místního domova dětí a mládeže, kde se učily hlavně češtinu. Dnes už ovládají základy českého jazyka a mohou navštěvovat klasickou výuku s ostatními českými žáky. Znalost nějakých odbornějších termínů zatím samozřejmě nemají. Celkově se ale integrovaly velmi rychle,“ sdělil Fencl s tím, že počet ukrajinských dětí se zřejmě ještě navýší. „Hlásí se nám další. Nebude jich ale samozřejmě tolik, aby musela například vzniknout homogenní třída. I ministerstvo školství doporučuje – v rámci efektivnější integrace dětí – aby je školy začleňovaly do českých tříd a nevytvářely pro ně samostatné třídy,“ vysvětlil dále.

Vzdělání je podle něj dnes celkově bohužel upozaděno. „Vzdělání člověka v životě posouvá vpřed a dovoluje mu lepší uplatnění ve společnosti. Podle mého názoru však rodiče dnes nedovedou docenit jeho hodnotu. A jestliže na toto rezignují rodiče, projeví se to pak samozřejmě i ve vzdělávání žáků ve škole. Není možné si myslet, že se o vzdělání dětí postará jen škola. Bez pomoci rodičů to nepůjde. Školy potřebují podporu z jejich strany, té se jim však zatím moc nedostává,“ uzavřel ředitel.