Dům číslo 24 v Lochotínské ulici je kulturní památkou a patří k nejhodnotnějším a nejstarším předměstským stavbám. Jeho majitelé jej postupně rekonstruují. Přitom v severním úseku stavby v úrovni vazných trámů nalezli malovaný trámový záklopový strop. "Podrobný průzkum ukázal, že jde o součást konstrukcí zachovalého původního lusthausu ze 2. pol. 17. stol. Barokní stavba tedy vznikla o mnoho dříve, než byly strženy městské hradby. Z hlediska historického se jedná o nesmírně významný objev," míní šéf odboru památkové péče Petr Marovič.

Radní Karel Paleček, který má na starosti památkovou péči, předložil radním návrh na uvolnění peněz na rekonstrukci nálezu. "Kvůli dlouhodobému zatékání do objektu jsou dřevěné konstrukce stropu značně narušené. Přesto jejich autentický stav vypovídá o mimořádné památkové hodnotě – dochoval se celý rozsah půdorysu bývalého lusthausu, asi 65 m2. Jedná se vůbec o první nález tohoto typu konstrukce na historických předměstích na území města Plzně," vysvětluje Paleček.

Celkové finanční náklady na komplexní restaurování stropu se vyšplhají na 915 tisíc korun. Rada proto souhlasila, aby město uvolnilo 260 tisíc, protože majitelé objektu nemají dostatek peněz na zmíněné práce.