Na programu neveřejné schůze mají napříkad schválení návrhu dokumentu Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019-2020, uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Štěnovice o odchytu toulavých a opuštěných zvířat nebo účelový převod finančních prostředků z rozpočtu prvního plzeňského obvodu do rozpočtu města, a to pro odbor bezpečnosti na umístění kamerového bodu na hřbitově Bolevec.