Vaz mu zlomila nedávná aféra v baru Utopie v Poděbradově ulici, kde měl společně s místostarostou trojky Stanislavem Kopáčkem (ODS) incident s městskými strážníky. Oficiálně své rozhodnutí odůvodnil tím, že při zavádění reforem v městské policii opakovaně narážel na odpor strážníků i vedení městské policie. „Je zřejmé, že za daných okolností nemohu efektivně řídit městskou policii vzhledem k tomu, že necítím podporu pro mé další reformní kroky, nemohu ani nadále vykonávat funkci radního pro bezpečnost,“ napsal v rezignaci Paleček primátorovi Pavlu Rödlovi (ODS).

Starší články k tomuto tématu najdete v pravém sloupci.

Rödla Palečkovo odůvodnění překvapilo, protože Paleček s ním o údajných problémech při řízení městské policie nikdy nemluvil a spolupráci se strážníky vždy prezentoval kladně. Důvody Palečkovy rezignace zaskočily i velitele městské policie Luďka Hosmana. „Jsem překvapen,“ reagoval Hosman.

Podle Rödla politik manažersky selhal. „Jeho kompetence zatím přejdou na mě,“ potvrdil primátor s tím, že je věcí klubu ODS, kdo a kdy Palečka ve funkci nahradí.

I přes svoji rezignaci na funkci radního zůstává Paleček dál městským zastupitelem i radním třetího městského obvodu.

Po incidentu v Utopii, o kterém jako první informoval Plzeňský deník, čelil Paleček tlakům ODS k odstoupení. Grémium strany mu minulý týden dalo víkend na rozmyšlenou, zda nechce odejít dobrovolně. V pondělí politik rezignoval. „Nebudu svůj krok nijak komentovat,“ prohlásil v pondělí Paleček.

Křeslo se po aféře v Utopii zahoupalo i pod Stanislavem Kopáčkem, zdá se však, že skandál ustojí. Podle předsedy ODS v Plzni Jiřího Šnebergera je jeho případný postih v rukou Kopáčkovy domovské místní organizace. A její předsedkyni Heleně Matoušové stačí Kopáčkova omluva a vysvětlení. „Řekl, že podruhé už by se tak v baru nezachoval a omluvil se. Mně to stačí a stojím za ním,“ prohlásila Matoušová.

Co vlastně se v baru Utopie v noci z 28. na 29. června stalo? Třetí obvod tu po balonové show pořádal After party a hlučná společnost rušila noční klid. Na popud lidí z okolí na místo vyjížděli opakovaně strážníci. Zjevně opilí politici Paleček a Kopáček jim však měli začít nevybíravě vyhrožovat a oháněli se svými funkcemi, což strážníci uvedli do služebního záznamu. Poté, co se záznam objevil na veřejnosti, začal aféru vyšetřovat primátor a strážníky si osobně pozval. Ti vše, co se ve zprávě uvádí, potvrdili.

Radní Karel Paleček odstoupil z městské rady už podruhé. V březnu 2004 rezignoval kvůli spornému využití 700 tisíc korun, které dostalo z městské kasy Regionální centrum cestovního ruchu, kde Paleček působil.

Rezignaci Karla Palečka si můžete přečíst ZDE.

Zeptali jsme se velitele městské policie Plzeň Luďka Hosmana

Radní Karel Paleček ve své rezignaci napsal, že reformy v městské policii, o které se pokoušel, opakovaně narážely na odpor strážníků i vedení městské policie. Co tomu říkáte? Existuje podle vás nějaký návrh nebo nařízení ze strany radního Palečka, který jste jako městská policie odmítali nebo se snažili o jeho obcházení?
Za vedení městské policie mohu odpovědně prohlásit, že jsem přesvědčen, že strážníci pracující u Městské policie Plzeň plní vždy zadanou práci s nasazením a ve prospěch občanů města. Svěřené úkoly plní bezezbytku, bez rozdílu, každý úkol je pro nás důležitý a věnujeme mu maximální pozornost.

Jako příklad Paleček uvádí reakci na zavedení žlutých reflexních prvků do výstroje strážníků. Proti nim údajně strážníci bojovali. Jak to bylo ve skutečnosti? Skutečně se proti nim strážníci bouřili?
Pokud narážíte na některé komentáře ohledně vhodnosti či nevhodnosti určitých prvků výstroje, neupíráme strážníkům jejich právo vyjádřit svůj názor k pomůckám i ústroji, ve které slouží po celou dobu své směny, ve dne i v noci, v mrazu i horku, a které tudíž musí sloužit i svým uživatelům. Strážníci chtějí se ctí reprezentovat nejen sbor, ale i město, ve kterém slouží. Je mojí povinností dopřát sluchu každému z nich. To, že byla tato barevná kombinace nasazena do výstroje, je věc druhá a o splnění úkolu se můžou všichni přesvědčit sami.

Kauza v baru Utopie byla podle Palečka ze strany strážníků záměrně zkreslena. Jistě jste strážníky zasahující v baru také vyslechl. Jaké je vaše stanovisko k tomuto případu? Stojíte za svými lidmi, nebo je skutečně možné zkreslit služební zprávu?
Ve vztahu k řešení situace strážníků v baru Utopie mne mrzí, že se nám dosud nepodařilo zjistit okolnosti úniku informací vztahujících se k předmětnému zákroku.V tomto případě jsme poskytli všechny nám známé informace o skutečnostech Policii ČR a očekáváme výsledek šetření k přijetí příslušných opatření. Rovněž mne mrzí, že se přes veškerou pozornost strážníků věnovanou každému jednomu z přijatých opatření na místě toto vstřícné jednání setkalo s nepochopením. Obecně se vždy snažíme situaci zklidnit okamžitě, tak, abychom v maximální možné míře ochránili nejen občany, ale i narušitele veřejného pořádku před následnými správními řízeními.

Incident v Utopii mělo prověřovat i inspekční oddělení Městské policie. K jakému závěru došlo?
Z našich vyhodnocení, která dosud nejsou uzavřena, nevyplývají žádná porušení, která by byla podnětem k vyslovení závěru, že postup strážníků v baru Utopie byl rozporu se zákonem.

Byla na strážníky MP za jejich postup v Utopii podána nějaká stížnost a v jakém stádiu je její vyřízení?
V daném případě jsme neobdrželi žádnou stížnost na postup strážníků, vyjma dopisu společnosti, která tuto akci pořádala a požadovala prošetření správnosti a přiměřenosti postupu strážníků MP Plzeň při kontrolách v klubu Utopie. Přijatá opatření se budou odvíjet rovněž od závěrů Policie ČR.