Sněmbyl kvůli tomu dokonce zrušen a zrušen ajednala pouze rada. Plzeňský spor teď musí rozsoudit republikový smírčí výbor, který by měl rozhodnout v řádu týdnů. Pokud dá za pravdu skupině, která proti Štruncovi vystoupila, mohla by být obě sdružení zrušena.

Kde je problém? Lochotínská základna ODS nahlásila dvě nové členky, které však evidovalo i borské sdružení strany. Obě se údajně nejdřív přihlásily na Lochotíně a poté, co je však nikdo nekontaktoval, oslovily ještě Bory. Tady podepsaly přihlášku a zaplatily členské příspěvky. Jenže Lochotín je v centrále ODS rovněž nahlásil jako svoje členky.

"Je to v rozporu se stanovami strany," potvrdil člen oblastní rady ODS a poslanec parlamentu Zdeněk Prosek. Podle našich informací Lochotín dokonce předal potvrzení s podpisy obou členek. Jenže ty oblastní radě předložily čestné prohlášení, že je nikdy nepodepsaly. Problém s účelovým nabíráním členů ve Štruncově skupině se v ODS kuloárově propírá už dlouho. Nyní jde o první otevřený útok.

"Do rozhodnutí smírčího výboru to nechci komentovat," řekl včera předseda plzeňské ODS Miroslav Levora. Štrunc uvedl, že pochybení nepovažuje za závažná. Obě členky podle něj zaplatily příspěvky nejdřív na Lochotíně a za měsíc pak na Borech. Štrunc si to nedovede vysvětlit a považuje to spíš za provokaci než za chybu sdružení. K delegátům na oblastní sněm řekl, že jde o formální chybu, když místní sdružení prohlásilo všechny své členy zároveň za delegáty a neurčilo je jmenovitě.

V pondělí to údajně napraví. "Možné zrušení lochotínské organizace podle mě stoprocentně nehrozí. Možná by si to někdo přál, ale naše výsledky jsou natolik dobré, že si nemyslím, že by chtěl pan Topolánek nebo někdo jiný z vedení ODS toto sdružení zrušit," řekl Štrunc (na snímku)

Rozpuštěním místní organizace ODS na Lochotíně by strana zřejmě na čas ztratila významnou část členské základny. Někteří členové strany si ale myslí, že situace uvnitř plzeňské ODS by se pročistila. Kuloárně se totiž hovoří o tom, že Petr Štrunc je šedá eminence těžící z podpory lidí, které si do strany sám přizval a ovládá je. Mluví se například o tom, že téměř každý ze zaměstnanců firem, v nichž Štruncpředevším majetkově působí, musel vstoupit do ODS. Tuto informaci ale Plzeňský deník potvrzenou nemá. Lidé blízcí ODS i opozici ji sdělujíjen"mimo záznam" a bez toho, abytakové prohlášeníbyli ochotni někdy potvrdit.