Podle jejích členů není možné, aby absolventi z veřejné správy mohli přestupovat do normálního bakalářského studia práv, jak bylo v Plzni běžné. Děkan fakulty Jiří Pospíšil prohlásil, že pravidla pro uznávání předchozího studia budou nyní velmi přísná.

„Je absolutně nemyslitelné, aby mohl na fakultu právnickou přestoupit někdo z veřejné správy. V Plzni se to dělo,“ uvedla členka vědecké rady a děkanka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Naděžda Rozehnalová. Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa s ní souhlasí. „Je to stejné jako by absolventka zdravotnické školy pro sestry přestoupila do studia medicíny. Stejně jako nemůže být lékař bakalářem, nemůže jím být ani právník,“ tvrdí Baxa.

Podle profesorky Aleny Winterové by neměla plzeňská práva dál riskovat a měla by si dát do předpisů, že neuznají vzdělání z jiných škol s výjimkou přestupů z dalších tří právnických fakult. „Co se týká právnického studia všeho druhu, známe terén v České republice dokonale a víme o jejich úrovni. Nemělo by tedy být složité zformulovat politiku, jak nakládat s těmito studenty,“ uvedl Baxa.

„Přestupování bude velmi omezené a naše rozhodnutí bude hodně ovlivněno doporučeními,“ slibuje Pospíšil. Zcela zastavit přestupy prý nejde, odporovalo by to totiž vysokoškolskému zákonu. „Bude však velmi omezené. Buď budeme požadovat absolvované SCIO testy nebo vytvoříme speciální pravidla pro přestup,“ říká děkan.