Slavnostní pořad s prezentací nové knihy, jejíž editorkou je Jana Horáková, proběhl 2. října 2018 v Polanově síni. Zajímavé vzpomínky pamětníků doplnilo příjemné hudební vystoupení Vladimíra Babniče, Petra Vrobela a Jana Pousky.

Vydání knihy předcházela srpnová výstava v mázhausu plzeňské radnice. Publikaci v Pro libris vydala Knihovna města Plzně za finančního přispění Ministerstva kultury ČR. Grafickou a typografickou přípravu archivních materiálů zajistil Miloslav Krist.

Eva Hubatová