ON-LINE rozhovor najdete ZDE

Dospívající trpí často krizí sebehodnoty, hledají si ve světě své „místo na slunci“ a v dnešní náročné společnosti zaměřené na maximální úspěch a výkon nutně prožívají pocity méněcennosti, současně obtížně navazují vztahy. Chtějí si tedy zvýšit sebevědomí a chtějí uniknout z tvrdé reality.

Ve vzdělávacím systému chybí rozvíjení vyšších hodnot, jednoduše vnímavost pro to, co nás přesahuje. Nabízí se past instantního řešení bez úsilí, vše pro ně zdánlivě vyřeší návykové látky. Lidé si neuvědomují, že „líbánky“ s návykovou látkou trvají krátce, maximálně několik měsíců. Po tomto období intenzivního užívání se rozvine syndrom závislosti, jehož součástí je rozvoj odvykacího stavu a abstinenčních příznaků při absenci návykové látky. Následně tedy všichni závislí již berou návykovou látku nikoli pro potěšení, ale pro odvrácení rozvoje odvykacího stavu. Vytvoří se tím pro ně jakýsi systém otroctví, konkrétní návyková látka si člověka k sobě připoutá takovým způsobem, že ji závislý potřebuje ke svému životu jako kyslík. Jedinou šancí, jak ze závislosti uniknout, je celoživotní abstinence nebo dlouhodobá substituční léčba.

Psychiatrická klinika FN Plzeň, Dětské a dorostové oddělení.Psychiatrická klinika FN Plzeň, Dětské a dorostové oddělení.Zdroj: FN Plzeň

Mezi nejrizikovější návykové látky v České republice patří alkohol, marihuana, pervitin, extáze, LSD, halucinogenní houby, opiáty, kokain, narůstá problematika nadužívání látek kratomu a HHC. V roce 2022 bylo sledováno užívání návykových látek u studentů středních škol, nejčastěji uvedenou nelegální drogou byly konopné látky, které někdy v životě užilo celkem 31,2 % studentů. Míra zkušeností s konopnými látkami i jejich pravidelné užívání narůstá s věkem. Po přechodu na střední školu prevalence užívání konopných látek je mezi studenty středních škol ve věku 15–19 let přibližně 5krát vyšší, a v případě opakovaného užívání dokonce téměř 10krát vyšší oproti žákům ZŠ.

Ilustrační foto.Ilustrační foto.Zdroj: Canva.comJe třeba zdůraznit, že marihuana rozhodně není nevinnou drogou, ale že velmi výrazně zvyšuje pravděpodobnost onemocnění vážnými psychickými poruchami, především schizofrenií a dalšími psychotickými poruchami.

FN PlzeňFN PlzeňZdroj: FN Plzeň