V Nebílovech chovatel minulý pátek nahlásil náhlý úhyn pěti z 20 nosnic. „V chovu byla ještě další drůbež, která vykazovala příznaky onemocnění. Bude následně usmrcena,“ řekl v sobotu pro ČTK tiskový mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Vzhledem k tomu, že jde o malochov, odkud nejde maso ani vejce na trh, není po změně evropské legislativy nutné v okolí chovu vyhlašovat ochranná pásma s mimořádnými opatřeními.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny.

Z likvidace velkochovu v Brodu nad Teplou.
Do chovu v Brodu nad Tichou už se vrátily slepice. Zatím na zkoušku

Základním preventivním opatřením je (pokud možno) chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

„Chtěl bych velmi apelovat na chovatele drůbeže, že důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti je jedinou účelnou ochrannou proti zavlečení této nebezpečné nákazy do chovu,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.