Vysoce patogenní typ ptačí chřipky H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka, objevili veterináři ve vesnici Myť, která je součástí obce Ždírec na jihu Plzeňska. S ohledem na zjištěnou patogenitu viru bylo ve čtvrtek okolo ohniska veterináři vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo - nachází se v něm Hradišťská Lhotka, Hradišťský Újezd, Louňová, Měcholupy u Blovic, Sedliště nad Úslavou, Smederov, Srby nad Úslavou, Vlčice u Blovic, Žďár u Blovic a Ždírec u Blovic.

„Na těchto katastrálních územích je nyní nutné provést soupis stavů chované drůbeže. Jména a adresy chovatelů a přesná čísla chované drůbeže nám musí obce předat do 12. prosince 2021,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy Václav Poláček.

Veterináři dále vymezili širší desetikilometrové pásmo dozoru, přijata byla také mimořádná veterinární opatření.

„V ochranném pásmu se budou identifikovat všechny chovy drůbeže, tedy jak komerční, tak nekomerční, zatímco v pásmu dozoru se budou kontrolovat pouze komerční chovy,“ informoval dále ředitel.

„Nařízení Krajské veterinární správy jsme předali dál občanům tak, jak nám to ukládá zákon. Informaci o sčítání drůbeže jsme vyvěsili na úřední desku obce. Veškeré domácnosti od nás dostanou v průběhu dneška a zítřka sčítací listy, na kterých vyplní patřičné údaje,“ řekla ve čtvrtek starostka Ždírce Lenka Vrátníková.

V malochovu v Myti se podle šéfa Krajské veterinární správy Poláčka původně nacházelo celkem 124 kusů drůbeže. „Chovatelka nahlásila úhyn pěti kusů kachen a 12 slepic. Po zjištění ptačí chřipky muselo být utraceno zbylých 98 slepic a devět kachen,“ řekl Poláček. Smrtící virus postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež jako jsou právě slepice, kachny, krůty a husy. Zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně a rychle, zpravidla během jednoho až dvou dnů, hynou. Kmen virové chřipky ptáků známý jako H5N1 je u domácí drůbeže vysoce smrtící. Přenáší se především trusem nemocných ptáků.

Ptačí chřipka H5N1 byla nově potvrzena také u osmi uhynulých volavek na Českolipsku.

Od minulého týdne platí kvůli nákaze zákaz chovu drůbeže pod širým nebem, umisťovat se musí do vnitřních prostor. Za nedodržení mimořádných veterinárních opatření hrozí až dvoumilionová pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzických osob činí pokuta do 100 tisíc korun. V Evropě ohnisek ptačí chřipky přibývá, v Česku letos veterináři utratili už asi čtvrt milionu ptáků.