Očkování začne 31. prosince v dopoledních hodinách na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny. "V první fázi budou očkováni zdravotníci z covidových pracovišť," uvedla mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová s tím, že další informace o očkování budou zveřejněné na webových stránkách FN Plzeň v následujících dnech

Vakcíny, které kraj od státu obdržel, jsou od společnosti od firem Pfizer a BioNTech. Určeným místem pro dodávky vakcín je FN Plzeň, což je také místo odkud budou další dávky vakcíny distribuovány dál do kraje. „Očekáváme, že během ledna Plzeňský kraj obdrží 17 550 dávek vakcíny, které budou určené pro zdravotnické pracovníky ostatních lůžkových zdravotnických zařízení a jejich pacienty, pracovníky v pobytových sociálních zařízeních a jejich klienty, a pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje,“ vysvětluje hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a dodává, že Plzeňský kraj bude při očkování postupovat dle očkovací strategie státu.

Strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkovány vybrané skupiny v klíčových lůžkových zdravotnických zařízeních a též zařízeních pobytové sociální péče pro seniory. Jedná se o následující skupiny: zdravotničtí pracovníci pracující na vybraných odděleních, pacienti hospitalizovaní v distribučních očkovacích centrech, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory, všeobecní praktičtí lékaři, zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích všeobecných praktických lékařů, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, příslušníci Armády ČR, kteří se podílí na boji s COVID-19, základní složky integrovaného záchranného systému.

Labuť přežila fatální zranění, záchranářům udělala po Vánocích radost.
FOTO: Labuť přežila fatální zranění, záchranářům udělala po Vánocích radost

Vakcinačním centrem pro Plzeňský kraj bude v úvodní fázi očkování FN Plzeň a Státní zdravotní ústav – pracoviště Plzeň. O zřízení dalších vakcinačních center v kraji se v současné době vedou jednání. Lůžková zdravotnická zařízení a pobytová sociální zařízení zpracovávají seznamy zájemců o očkování jak z řad zaměstnanců tak pacientů a klientů.

Plzeňský kraj zřídil pracovní skupinu, kde jsou zástupci nemocnic Plzeňského kraje, zástupci Krajské hygienické stanice, FN Plzeň a krajského úřadu (zdravotnictví a sociální oblast), která se poprvé sejde 6. ledna nad strategií očkování v Plzeňském kraji.