V průběhu následujících let tam mají vzniknout výstavní plochy a depozitáře pro Západočeskou galerii v Plzni, dále multifunkční sál s pódiem a zázemím. Do pěti let by měl být objekt zrekonstruovaný. Výše celkových nákladů v současnosti činí 1,5 miliardy korun.

Stávající dvorní část se podle odborníků zdemoluje a poté se v jejím prostoru vybuduje nová stavba. Ta by v několika podlažích měla sloužit plzeňské galerii. „První vyklízecí práce začnou 2. ledna, aby byly odhaleny další prostory pro statické průzkumy. Dále budeme vybírat dodavatele na demolici, ta by měla proběhnout nejpozději do poloviny příštího roku tak, abychom mohli udělat geologické průzkumy. Na demolici dvorního traktu máme platné stavební povolení,“ sdělil architekt Hynek Gloser s tím, že do konce září, října by rádi měli vypsán tendr na dodavatele stavby jako takové.

Vyřešit se bude muset rovněž akustika v prostoru bazénu, tedy v místě budoucího sálu, určeného plesům, tanečním či koncertům. „Technicky důležité bude vybudování řádného akustického zázemí, aby v sále mohla probíhat kulturní produkce. Zpoždění zvuku je tam nyní 12 sekund. Umístí se tam například zvukolamné desky a další technické detaily,“ řekl Gloser. Prostor bývalého hlavního bazénu se zastřeší a vznikne v něm podzemní divácké foyer či zázemí pro účinkující.

Úmyslem Plzeňského kraje je objekt, jenž je od roku 1996 kulturní památkou, zachránit. „Jde o dlouhodobě nevyužívanou budovu, která má prostory pro účely, které jako kraj jednoznačně využijeme. Tak unikátní objekt si zaslouží zachránit. Naším záměrem je vybudovat odpovídající prostory pro Západočeskou galerii a také  multifunkční sálu, a to v historické části, kde se nacházel bazén. Chceme vrátit budově její pomyslný lesk v souladu s moderními trendy a využitím,“ vysvětlil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Výše celkových nákladů na přestavbu objektu se kvůli ekonomické situaci několikrát měnila. „Odhadujeme, že by konečná suma měla činit 1,5 miliardy korun,“ informoval hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.