Pro jistotu znovu připomíná: nalezené a ´opuštěné´ zajíčky nebrat! nebrat! nebrat! Ve skutečnosti nejsou opuštění a samice si je najde. Odnesené mládě ale většinou nemá šanci přežít a do měsíce uhyne.

Co k problému píše Karel Makoň z DES OP:

Je sobota podvečer (10. února 2018), zazvoní mobilní telefon a z druhé strany aparátu se ozve: „Dobrý den, našli jsme na silnici u Kožlan pobíhat malého zajíčka, v příkopu u něj ležela přejetá máma, a tak jsme ho vzali domů.“

Je mi úplně jasné, jak to bylo ve skutečnosti, a tak předávám případ kolegovi Jirkovi Segečovi do Kožlan, který pro nás zajišťuje tuto oblast a zároveň ho prosím, aby situaci prověřil přímo na místě.

Odchov malých zajíců v zajetí je totiž neuvěřitelně profesně, časově i odborně náročný a úspěšnost téměř mizivá. Přesněji řečeno, návrat mláděte na lokalitu je v dnešní přepachované době zejména ve městě mnohem efektivnější, než 99% mláďat, která nám v zajetí většinou do měsíce uhynou na dietní chybu či stres. Proto se také snažíme působit hlavně preventivně a není snad projekt ekologické výchovy, kde bychom se problematice zbytečně donesených mláďat nevěnovali.

No a jak to prý bylo?
Kolega pro mládě zajíce zajel a v hadrech zabaleného, s prázdným břichem ho převzal s tím, že potřebuje vidět tu přejetou matku. Žádnou přejetou samici u silnice však nenašel a změnila se i lokalita nálezu mláděte. Navíc ho nenašli ani ti, co volali, jelikož jim ho přinesli nějací Poláci, kteří už jsou asi také dávno v Polsku, a čert ví, jestli to byli vůbec Poláci. Každopádně my teď řešíme, co s polomrtvým a hlavně zbytečně doneseným mladým zajícem budeme dělat. 

A jak to bylo asi doopravdy?
Malinké mláďátko zajíčka buď přinesl pes, kocour, nebo ho našel někdo, kdo si myslel, že zajíček je opuštěný či je mu venku zima. Vzal si ho domů, aby ho zachránil, ale mládě mu logicky nežralo, a tak začal řešit co dál. Na internetu si pak pravděpodobně přečetl nějaký můj zuřivý článek k danému tématu a vymyslel srdcervoucí příběh o mrtvé mamince a zaječím sirotkovi. Takže ve finále nejen, že zbytečně mládě z lokality odnesl, ale navíc ještě znemožnil jeho návrat zpět k matce!

Proto, než v přírodě cokoliv seberete a nejste si jisti tím, že je to opravdu potřeba, domluvte se raději předem po mobilním telefonu s lidmi ze záchranné stanice živočichů (www.zvirevnouzi.cz) nebo u zvěře s myslivci. V opačném případě totiž většinou uděláte víc škody než užitku a mláděti nepomůžete, ba naopak.

O zajícíchZajíc polní patří do skupiny hlodavců. První mláďata zajíců se rodí ještě do sněhu už koncem měsíce ledna, začátkem února a dál. Mláďata zajíců, na rozdíl od mláďat králíků, rodí samice do pelechu v křoví, suché trávy či remízů, přičemž malí zajíci od prvního dne vidí, jsou plně osrstěni a volně se pohybují. Samice rodí většinou jedno, dvě, tři až čtyři mláďata, přičemž do několika hodin od porodu se mláďata sama rozlezou z pelechu do jeho okolí. Má to svou logiku, pokud by predátor našel hnízdo se všemi mláďaty, tak by neměla žádnou šanci na přežití, sežral by je všechna. Takhle, pokud najde jedno mládě, tak ta ostatní mají mnohem větší šanci na to, že nalezena nebudou. V průběhu roku zvládne samice i několik vrhů, ale ztráty na mláďatech jsou tak obrovské, že dospělosti se dožije pouze zanedbatelné procento mláďat. Samice se o mláďata stará sama, a to hlavně v noci. Navštěvuje je v pravidelných intervalech, když je klid a relativně bezpečno. Mládě si vždy připíská, nakrmí, očistí a zase ho odloží. Je to opět z důvodů ochrany mláďat před predátory tím, že s mláďaty jejich matka není 24 hodin denně a tím, že se různě na lokalitě přesouvají, je jejich pachová stopa pro predátory mnohem složitější. Přesněji řečeno, samice nechce k mláďatům zbytečně přitahovat pozornost svou přítomností a zanechávat u nich svou pachovou stopu. Proto také malého zajíčka najdete většinou vždy samotného, bez rodičů a sourozenců, pokaždé na jiném místě. Takže, věnujte prosím i Vy tomuto problému zvýšenou pozornost a pokud potkáte v tuto dobu dospělého zajíce v sídlišti či uprostřed města, tak věřte, že tam má někde poschovávaná mláďata a že je to tak naprosto normální.
Odchov mláďat zajíců polních v zajetí je poměrně hodně probíraný, problémový a hlavně náročný. Zaječí mateřské mléko je totiž velice tučné a má abnormální složení, tak aby intervaly mezi jednotlivým krmením a návštěvou matky byly logicky co nejdelší (bezpečnější). Proto také najít vhodnou krmnou náhražku, která by mláděti prospívala, je opravdu téměř nemožné. Z tohoto důvodu se také většina mladých zajíců pak v umělých odchovech potýká s nejrůznějšími úrazy, deformacemi kostí, zažívacími a dietními problémy. Je to k vzteku, když čtyři týdny pipláte malé mládě a ono si pak při jednom skoku zlomí přední packu anebo dislokuje páteř. Rovněž diskutabilní je i následné zapojení se zvířete zpět do volné přírody. Ano, máme zprávy, že odchovaný zajíc se zdržoval několik let na lokalitě, kde byl vypuštěn, ale o úspěšnosti a životaschopnosti uměle odchovaných a vypuštěných zvířat bych také hodně pochyboval.
Co se zapachování a následného návratu mláďat, na která jsme sáhli, na původní lokalitu týká, jsem přesvědčen o tom, že pokud se najde mládě v zástavbě na sídlišti, v atypické lokalitě sídlištního křovíčka, promočeného a promořeného pachem všech místních psů a lidí, tak skutečnost, že na mládě někdo sáhl, nehraje zas až tak velkou roli. Neumím si dost dobře představit, že by takovéto mládě nepřišlo do kontaktu s nějakým cizím pachem a že by ho jeho matka na základě toho opustila. Mimo jiné máme první faktická pozorování toho, že i po návratu zapachovaného mláděte na lokalitu se dospělá matka na lokalitě prokazatelně pohybovala a mláďata krmila. Proto také se dnes snažíme vyvrátit i pověru o tom, že když se sáhne na malého zajíčka, tak že ho matka opustí a nechá. I když zase v rámci výuky malých dětí je lepší, aby na něj raději vůbec nesahaly, neboť ve městě oproti přírodní krajině může být situace zase úplně jiná.