Tedy může je začít zkoumat, pokud budou obce souhlasit. A to se v Plzeňském kraji zřejmě nestane.

SÚRAO si v Plzeňském kraji vyhlédlo dvě lokality – Čertovku a Březový potok. První z nich zčásti leží na katastru severoplzeňské Žihle, která s průzkumem neměla nikdy větší problém. Průzkum totiž není nijak závazný a souhlas s jeho provedením neznamená souhlas se stavbou skladu.

Jenže obce z Ústeckého kraje jsou proti průzkumu. V Lubenci se proti němu v roce 2012 obyvatelé vyslovili v referendu, a to je závazné. Takže Žihle by sice stále souhlasila, ale průzkum nebude. Lubenečtí ostatně proti rozhodnutí ministerstva už podali odvolání. „Řídíme se výsledkem referenda, to jinak ani nejde. Čekat, až bude zvoleno nové zastupitelstvo, by nemělo smysl. Referendum je závazné, dokud jeho výsledek například nezruší jiné," uvedl lubenecký starosta Bohumil Peterka.

„Je to škoda"

Starosta Žihle František Procházka řekl, že je škoda, že průzkum nebude. „Všichni se obávají, že by se tady stavěl sklad, ale zároveň nechtějí povolit průzkum, který by řekl, jestli by to vůbec bylo možné. To nechápu," uvedl.

Zahájení průzkumu by navíc mohlo obcím finančně přilepšit a ne málo. „Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci, mají obce nárok začít čerpat zákonné finanční příspěvky. Příspěvky se pohybují v rozmezí 9 – 12 milionů korun pro lokalitu ročně. Celkově stát vyčlenil částku přes 70 milionů korun ročně pro všechny lokality," uvedla mluvčí SÚRAO Tereza Bečvaříková.

První etapa průzkumných prací by podle ní zahrnovala povrchové a přípovrchové měření, sběr dat, sondáže a odběr hornin pomocí neinvazivních metod. „Výběr dodavatele geologických prací je již v procesu, aby bylo možné zahájit průzkumné práce v co nejbližší možné době," uvedla.

„Po celou dobu průzkumu bude SÚRAO postupovat v souladu s platnou legislativou České republiky, umožní obcím kontrolovat svou práci a bude je o všech krocích informovat," dodal ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

A Březový potok?

Druhou lokalitou v kraji je Březový potok na Klatovsku. Ani tam ale SÚRAO, zdá se, nepochodí. Obce a sdružení budou spolupracovat a odvolání zcela jistě podají.

SÚRAO má v republice v záloze ještě pět dalších míst. Hlubinné úložiště by mělo po patnáctileté výstavbě začít fungovat v roce 2065.