Ať už projíždějících nebo parkujících, osobních či nákladních, v Plzni za posledních deset let výrazně přibylo automobilů. Výstupy průzkumu, který si město nechalo vloni zpracovat, hovoří jasně.

Do Plzně podle sčítání denně vjede 93 tisíc vozidel, z toho 3,6 tisíce nákladních a tři tisíce kamionů, tedy nákladních souprav s návěsem či přívěsem. Sčítači jejich počty zapisovali na 24 stanovištích u vstupních silnic do města a zaznamenáváním SPZ odhalili, kolik dopravy je tranzitní. Zvláštní část průzkumu se věnovala nákladní dopravě směřující na Borská pole, kterou na přivaděčích dálnice D5 monitoroval automatický detektor dopravy.

„Takto rozsáhlý průzkum dopravy se uskutečnil poprvé v roce 2007, rok po otevření dálničního obchvatu. Město tedy mohlo po deseti letech porovnat data z obou průzkumů. Od roku 2007 stoupla intenzita dopravy na vstupech do města o 19 procent, podíl tranzitní dopravy na vstupu do města se v průměru zvýšil ze 14 na 20 procent, u kamionů jde o nárůst o 33 %,“ komentuje čísla náměstek pro oblast dopravy Petr Náhlík.

Průzkum kromě čísel ukazuje také nejvytíženější místa. „Nejsilněji jsou zatíženy vjezdy do města po dálničním přivaděči kolem Nové Hospody, kde projede denně v obou směrech 23,4 tisíc vozidel, z toho 1460 nákladních souprav. Po dalších dálničních přivaděčích, Rokycanské ulici a ulici U Seřadiště na Slovanech, projede denně v obou směrech na 21 tisíc vozidel, po Rokycanské je to 750 nákladních souprav, po ulici U Seřadiště 360 nákladních souprav, tedy kamionů,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

A to přitom velkou část dopravy mimo Plzeň odvádí dálniční obchvat otevřený v roce 2006. Na dálnici D5 se za deset let zvýšila intenzita dopravy z 21 400 na 38 000 vozidel za den.

„Nejde si toho nevšimnout,“ říká Plzeňanka Alena, která bydlí u výpadovky na Karlovy Vary, „velká auta jezdí ve dne v noci a ještě před pár lety to tak rozhodně nebylo,“ tvrdí.

Dopravu ale podle Náhlíka ovlivňuje také změna životního stylu Plzeňanů. „V Plzni je dnes 500 vozidel na tisíc obyvatel, to znamená, že na každé dva občany připadá jedno auto,“ řekl s tím, že velkou roli také hraje fakt, že stále více lidí dojíždí do Plzně auty za prací.

Tento trend chce nyní mimochodem zvrátit Plzeňský kraj, který od Nového roku zavedl jednotné slevy ve veřejné dopravě, aby do autobusů a vlaků nalákal více cestujících.

Plzeň může další výrazné zklidnění dopravy čekat až v roce 2025 po vybudování takzvaného městského okruhu. Jeho západní část je v úseku z Nové Hospody do Křimic už hotová a druhá z Křimic k Chotíkovu se má začít stavět příští rok. Město na této stavbě bude spolupracovat s Plzeňským krajem, zatímco na východní části okruhu spojí síly s Ředitelstvím silnic a dálnic. Východní část povede od dálničního přivaděče v Černicích přes Jateční třídu na výpadovku na Karlovy Vary.