„Díky přestavbě křižovatky se zvýšila bezpečnost celého úseku. Celkové náklady jsou ve výši 7,151 milionu korun včetně DPH,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Pro cyklisty jsou připravené přejezdy přes Sukovu ulici, na straně blíže k náměstí Míru a přes Schwarzovu ulici.

V rámci přebudování křižovatky město stavebně upravilo napojení Schwarzovy ulice do Sukovy ulice, vybudovalo bezbariérové chodecké přechody, osadilo světelné signalizační zařízení, přeložilo stožár veřejného osvětlení a provedlo související vodorovné dopravní značení. Nové světelné signalizační zařízení je připojeno na dopravní ústřednu.

Rekonstrukci zajistila Správa veřejného statku města Plzně. „Přípravu této investiční akce jsme zahájili již v roce 2014 na základě vyhodnocení rizikových dopravních situací, v tomto případě rizikového přecházení chodců přes čtyřproudou komunikaci na přechodu pro chodce bez řízení semafory, omezené viditelnosti vozidel na chodce kvůli protihlukové stěně a dále z hlediska špatných rozhledových podmínek při vyjíždění vozidel z ulice Schwarzova kvůli protihlukové stěně,“ uvedla Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.