Pokud řidič předloží ke kontrole průkaz, který pozbyl platnosti, může mu policista přímo na místě uložit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. Přistižený řidič ale musí s přestupkem souhlasit. V případě, že řidič s přestupkem souhlasit nebude, budou policisté tyto případy oznamovat příslušnému správnímu orgánu k projednání. To znamená, že věc projedná přestupková komise.

V současné době má neplatný řidičský průkaz asi 15 tisíc plzeňských řidičů. Podle vedoucího odboru registru vozidel a řidičů plzeňského magistrátu Jiřího Marka je však možné, že řada ze zmíněných lidí už nový řidičský průkaz nechce.

„Pravděpodobně je mezi nimi mnoho těch, kteří, přestože mají řidičský průkaz, nejezdí. I ti by ale měli přijít průkaz odevzdat a podepsat doklad o tom, že se vzdávají svého řidičského oprávnění,“ připomněl Marek.

Zároveň dodal, že pokud si někdo žádá o nový řidičský průkaz ve chvíli, kdy už je ten původní propadlý, nedostane žádný dočasný doklad, jako je tomu například u občanských průkazů. „Bude muset počkat, až mu bude nový průkaz vystaven,“ podotkl.