„Vejdeme se do osmnáctimilionové částky, jak požadovalo městské zastupitelstvo v květnu,“ potvrdil radní pro nakládání s městským majetkem Vladimír Tichý (ODS). Podle něj už nic nebrání faktickému odkoupení, které dostanou ke schválení zastupitelé v listopadu.

Prezident boleveckých sportovních klubů Hanuš Uher neskrývá radost. Více než pěti stovkám Plzeňanů (z toho asi 260 dětí), kteří na Prokopávce hrají fotbal a pozemní hokej, zůstane pro sportovní aktivity nutné zázemí a jejich kluby se nemusí rozpustit. „Spadl ze mě velký kámen, i když samotné odkoupení je teprve otázkou příštích týdnů,“ prohlásil Uher.

Sportovní kluby žádaly radnici o odkoupení areálu opakovaně, jejich zástupci dokonce demonstrovali před radnicí. Přestali být totiž schopni platit rostoucí nájem firmě Janák bros., která areál koupila před sedmi lety poté, co skončil vinou špatného hospodaření klubů v dražbě. Část pozemků navíc zůstala v majetku státu a Janák bros. deklaroval, že nemá na provozu sportovišť zájem. Poté, co zastupitelé odsouhlasili záměr areál odkoupit a stanovili si podmínku, že nesmí být dražší než 18 milionů korun, uznal Janák bros., že pozemky patří státu a spor s ním ukončil. „Jejich cenu ve výši asi 2,7 milionu korun je teď možné odečíst od 18 milionů korun,“ vysvětlil Jan Janák s tím, že zbývající částku za areál, kterou od města dostane, akceptuje. „Je to řešení pro všechny zúčastněné strany,“ dodal Janák.

Až město Prokopávku skutečně odkoupí, začne ji pravděpodobně spravovat magistrátní odbor správy infrastruktury. „Stejně jako další městská sportoviště, odpovídalo by to logice věci,“ vysvětlila radní města pro správu městského majetku Helena Matoušová (ODS). Hanuš Uher podotýká, že pokud areál dostanou sportovní kluby do výpůjčky, jsou schopny se o něj starat a zajišťovat v něm údržbářské a správcovské práce.

Na radnici se však už obracejí další sportovní kluby, které mají rovněž existenční potíže a žádají o podobnou pomoc. Podle primátora Pavla Rödla (ODS) bude znovu záležet na zastupitelích. „Osobně ale nebudu pro žádné podobné transakce do doby, než se zlepší daňové příjmy města, což předpokládám v letech 2011–2012,“ prohlásil primátor.

Radní pro školství a sport Petra Kacovská (ODS) prohlásila, že sportovci mají možnost žádat město o finanční pomoc prostřednictvím sportovní komise. „Letos jsme vyplatili téměř 13,5 milionu korun a dalších 30 milionů korun šlo do výstavby hřišť,“ připomněla Kacovská.