Plán trolejbusové dopravy na plzeňské Severní Předměstí.Plán trolejbusové dopravy na plzeňské Severní Předměstí.Zdroj: MMPVe stejný den zahájí na týden provoz speciální ukázková linka MHD číslo 9, na které bude nasazen nejmodernější trolejbus Škoda s pomocným bateriovým pohonem. Zájemce čeká také 23. března veřejné projednání záměru rozšíření trolejbusové dopravy, a to od 17 hodin v aule gymnázia Františka Křižíka.

„Zavedení trolejbusové dopravy přinese obyvatelům prvního městského obvodu na Severním Předměstí zlepšení dopravní obsluhy, snížení emisí škodlivin i hluku v ulicích. Rozšiřování elektrické trakce na úkor té autobusové je základem konceptu dalšího rozvoje systému MHD v Plzni. Projekt je také potřebným příspěvkem k plnění závazku zvýšení podílu bezemisní dopravy dané evropskou legislativou,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Rád bych pozval obyvatele města na veřejné projednání záměru a všechny doprovodné akce, kde odborníci spolu s projektanty populárně naučnou formou vysvětlí celou problematiku. Výjimečně nám umožní nahlédnout i do technického zázemí napájení plzeňských tramvají a trolejbusů elektrickou energií,“ dodal.

 Trolejbusem kolem Roudné na Lochotín a Košutku
Trolejbusem kolem Roudné na Lochotín a Košutku. Linka 33 se dočká elektrifikace

Měnírny elektrického proudu jsou nenápadnou, ale podstatnou součástí infrastruktury pro tramvajové a trolejbusové tratě. „V současnosti máme v Plzni 11 těchto zařízení, veřejnosti je však budeme prezentovat poprvé. V neděli 19. března mezi 14. až 17. hodinou zpřístupníme měnírnu Lochotín, která se nachází nedaleko autobusové a tramvajové zastávky Lékařská fakulta. Ta je velmi zajímavá svou pestrou historií stavebně technického vývoje, kdy od roku 1949 poháněla trolejbusy a bývalou pionýrskou železnici k zoo. Po přestavbě začala od roku 1980 sloužit tramvajové dopravě a v budoucnu po potřebné úpravě bude opět pohánět i trolejbusová vozidla,“ popsal Petr Vracovský, vedoucí střediska měníren PMDP.

Kromě prohlídky vlastního zařízení se návštěvníci mohou těšit na výstavu starých fotografií z historie MHD a ukázku techniky určené údržbě trolejové sítě.

Na exkurzi do měnírny elektrického proudu Lochotín se mohou zájemci mimořádně svézt zvláštní předváděcí linkou číslo 9, která bude v provozu od 19. do 25. března 2023. Má trasu Doubravka, Na Dlouhých – Hlavní nádraží – náměstí Republiky – Lékařská fakulta – Nemocnice Lochotín a provoz na ní zajistí nejmodernější trolejbus Škoda s bateriovým pohonem, v jehož interiéru se mohou cestující seznámit s připravovaným projektem zavedení trolejbusové dopravy na Severní Předměstí. O víkendu bude linka v provozu v odpoledních hodinách, v pracovní dny mezi 7. až 16. hodinou, což umožní spoje využít k návštěvě Fakultní nemocnice Lochotín. Jízdní řád předváděcí linky číslo 9 zájemci naleznou na zastávkách nebo na webových stránkách www.pmdp.cz.

Nový trolejbus Škoda 27Tr
Plzeňané se svezou v modernějších trolejbusech. Už v příštím roce

„Předváděcím provozem linky číslo 9 chceme ukázat dnešní technické možnosti moderních trolejbusů s pomocnou baterií, které již známe například z provozu na rovinatém úseku linky číslo 11 od zastávky CAN do Malesic, kde není instalováno trolejové vedení. Trolejbusová trať z centra města na Košutku je však přes 6 kilometrů dlouhá a překonává stoupání 100 výškových metrů, což v běžném provozu není možné s bateriovými vozidly zvládnout, a proto zde potřebujeme vybudovat trolejové vedení,“ vysvětlil Miroslav Klas ze Správy veřejného statku města Plzně.

Veškeré aktuální informace o projektu jsou průběžně doplňovány na internetové stránky připravovaného projektu www.TrolejbusNaJednicku.cz