Dokument vydává, přijímá a eviduje odbor rozvoje města, v němž uvede, zda na podané žádosti trvá či nikoliv a zda došlo ke změně údajů uvedených v „Žádosti o uzavření nájemní smlouvy“ nebo již učiněných „Prohlášeních žadatele“ a případné změny zde uvést, včetně doložení potvrzení o zaměstnání a doložení bezdlužnosti.

Povinnost doručení písemného prohlášení se týká rovněž žadatelů o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Žadatel o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v písemném prohlášení uvede, zda na podané žádosti trvá či nikoliv a zda došlo ke změně údajů uvedených v „Žádosti o uzavření nájemní smlouvy“ a případné změny zde uvede.