Ubytování:

Do středy prošlo KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) 13 473 osob, z toho ubytováno je 1 113, což je stále pod 10% z příchozích. Za středu bylo registrováno 397 osob, ubytováno pak 77 z nich. „Kapacity v Plzeňském kraji jsou v tuto chvíli dostačující s ohledem na počty těch, kteří v našem krajském centru o zajištění ubytování požádají. Kraj převzal a provozuje např. ubytovnu v Čechově ulici v Plzni, kde je kapacita 247 míst a v tuto chvíli je zaplněna zhruba z poloviny,“ říká hejtman Rudolf Špoták s tím, že kraj se snaží využívat především ubytování z kapacit státu, měst a obcí.

Školství:

V celém kraji fungují adaptační skupiny pro děti do 18 let, v Plzni jich funguje 5 denně od 7 do 16 hodin. Adaptační skupina pro děti 15+ i nadále funguje v SVČ Radovánek v Plzni, tato skupina už registrovala 71 dětí, pravidelně přichází více než polovina z nich. Kapacita skupiny je zhruba naplněna, děti ale neodmítáme, považujeme funkci této skupiny za smysluplnou. Děti se kromě výuky českého jazyka věnují s kariérovými poradci orientaci ve středoškolském vzdělávání a ti jim také pomáhají s výběrem budoucí školy. Napříč skupinami i školami je ke krizové intervenci připravena Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň a všechna její odloučená pracoviště.

Po dva večery se v Plzni o víkendu uskuteční festival světla BLIK BLIK, na trase z náměstí Republiky do areálu DEPO2015 nabídne celkem patnáct světelných instalací.
Katedrálu i ulice v centru Plzně rozzáří na dva večery festival světla

Počty dětí přijatých ke vzdělávání na základě dotazníkového šetření z 86 škol a školských zařízení: adaptační skupiny 3-6 let (74), 7-15 let (206), 15+ (71). Přijato do MŠ 18, ZŠ 411, SŠ 3 – data bohužel nejsou zcela kompletní, tato budeme mít až po statistickém sběru MŠMT ke konci března. 

Podle zdrojů ministerstva je na území Plzeňského kraje 5 341 dětí ve věku 3-18 let. Z dat vyplývá, že do vzdělávání se zapojila zhruba 15 % z příchozích dětí ve věku 3-18 let.

Zdroj:Krajský úřad Plzeňského kraje