Prostě a jasně tím říká, že výtahy, které se budou v jeho zařízení rekonstruovat, jsou tu zásadní a nezbytné. Vozí se jimi pacienti i jejich rodinní příslušníci, personál, obědy, prádlo, všechno. Hospic se proto připravuje na více než pětimilionovou akci, která mu přinese opravu výtahové šachty, výměnu dvou lůžkových výtahů, bezbarieérové WC a výměnu dveří do budovy.

Zatím bude zařízení žádat o státní dotaci, která může dosáhnout až 80% předpokládaných nákladů, zbytek, tedy víc než milion korun, uhradí z rozpočtu města plzeňská radnice. Na rekonstrukci uvnitř budovy naváže úprava zastávek trolejbusu na bezbariérové a to včetně chodníků, takže cesta pro pěší do hospicu bude bez překážek.

Hospic sídlí v dříve obytné budově o jednom podzemním a pěti nadzemními podlažími včetně podkroví. Město ji upravilo pro účely hospicu v 90. letech minulého století. Hospic má 28 lůžek a poskytuje paliativní léčbu pacientům ve finální fázi nemoci.

„V současné době jsou dva lůžkové výtahy na konci své životnosti. Pořízení nových je finančně náročné, proto chce hospic využít možnosti dotace z Programu mobility vyhlašovaném Vládním výborem pro zdravotně postižené občany,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD). Pokud hospici sv. Lazara úřady dotaci přiklepnou, stavět se začne na podzim příštího roku.