V současnosti probíhá 5. kolo výběrového řízení, cena objektu klesla na 38,6 milionu korun. Včera se uskutečnila poslední prohlídka nemovitosti, na niž ovšem nedorazil ani jeden zájemce. Lhůta pro podání nabídky končí 6. května, pak o dalším osudu Fodermayerova pavilonu rozhodne Ministerstvo zdravotnictví.

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala první výběrové řízení před pěti lety. Ještě předtím musela budovu nabídnout k bezúplatnému převodu asi 25 státním organizacích ČR. Žádná z nich o prostory bývalé onkologie nestála. Loni krajská nemocnice postup zopakovala, znalec posoudil hodnotu nemovitosti na 60 milionů korun. Částka se každé další kolo výběrového řízení snižovala, až dosáhla na současných 38,6 milionu korun. Na koupi se telefonicky doptávala asi stovka lidí. Prohlídku objektu absolvovalo zhruba deset zájemců. „Jejich případné plány se týkaly vytvoření zdravotnického nebo sociálního zařízení, což je dáno územním plánem," uvedl vedoucí správy budov FN Plzeň Jaroslav Špirk. Proměnit Fodermayerův pavilon v lukrativní bydlení zatím není možné, ačkoli tento návrh je zakomponován do nového územního plánu, o němž se bude příští rok jednat.

V minulosti se uvažovalo o tom, že objekt by mohlo odkoupit město a vytvořit zde domov se zvláštním režimem. V západočeské metropoli totiž chybí asi dvě stě lůžek pro seniory. Z této myšlenky ale nakonec sešlo. „Ačkoli počet míst je stále nedostatečný, koupě budovy není na pořadu dne. Objekt by se musel rekonstruovat, což by stálo dalších zhruba 30 milionů korun. Pro město by to byla příliš velká investice, na kterou teď nemá finanční prostředky," sdělila vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu Alena Hynková. Jedinou alternativou, o níž by se ještě dalo podle Hynkové uvažovat, je bezúplatný převod majetku do vlastnictví města. Plzeň si ovšem žádost na Ministerstvo zdravotnictví zatím nepodala, což potvrdila jeho mluvčí Štěpánka Čechová.

Řešení problému s chybějícími lůžky pro seniory magistrát stále hledá. „Podporujeme stávající služby a mírně navyšujeme počet míst v našich sociálních zařízeních. Přemýšlíme, jak neutěšenou situaci vyřešit," dodala Hynková. Určitou pomocí by podle ní mohla být i pomoc soukromého investora, jenž by ve městě domov postavil.

FN Plzeň se ani v posledním 5. kole výběrového řízení zatím žádný vážný zájemce nepřihlásil. Termín pro podání nabídky je ještě do 6. května. Povinností pro účast ve výběrovém řízení je složit vstupní desetiprocentní zálohu, tj. 3,8 milionu korun.

Jestliže se ani v tomto případě nepodaří Fodermayerův pavilon prodat, rozhodne o dalším osudu Ministerstvo zdravotnictví. V úvahu připadá varianta, že po určité lhůtě by byl vypsán nový veřejný prodej. „Nepředpokládáme, že bychom bez zásadní změny okolností kladli FN Plzeň překážky v opětovném prodeji nepotřebného majetku," potvrdila tisková mluvčí Čechová. To by prakticky znamenalo nechat provést nový znalecký posudek a nabídku opětovně zveřejnit na úředních deskách i v médiích, jak určuje zákon. „Částka by ale samozřejmě byla rozhodně vyšší, než je ta současná," dodal Špirk.

Příběh Fodermayerova pavilonu

Pavilon v číslech
- objekt Fodermayerova pavilonu má 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží
- objekt bývalé kyslíkové stanice, který je součástí aktuální nabídky, má 1 nadzemní podlaží
- rozloha zastavené plochy činí 1885 m2, rozloha zeleně je 4086 m2, rozloha komunikace: 1122 m2
- původní cena Fodermayerova pavilonu byla 60 milionů korun, 
v současnosti jde o částku 38,6 milionu korun

Historie Fodermayerova pavilonu se začala psát 3. listopadu 1906, kdy byla budova slavnostně otevřena. Výstavba i provoz chorobince, jenž měl tehdy kapacitu 70 lůžek, se mohla uskutečnit díky nadaci Augustina Fodermayera. Plzeňský měšťan získal potřebné množství financí díky tomu, že prodal dva právovárečné domy.

Ústav, jehož původní název zněl Císaře a krále Františka Josefa I. chorobinec, založil Fodermayer už v roce 1902. Následně byl chorobinec pojmenován právě podle svého mecenáše. Správu zařízení měl na starosti sedmičlenný výbor.

První zásadní rozšíření tehdejší kapacity chorobince se uskutečnilo v roce 1921, a to na náklady okresní správní komise. Budova dostala další poschodí, aby pojala další nemocné. Už v roce 1942 do Fodermayerova pavilonu přesunulo oddělení neurologie 
a psychiatrie.

V roce 1968 byl objekt přejmenován podle zakladatele české vědecké psychiatrie a neuropatologa Karla Kuffnera – Kuffnerův pavilon. Později se název vrátil k Fodermayerovu pavilonu.

Naposledy zdravotnické zařízení fungovalo jako sídlo pro onkologické a radioterapeutické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, které se v roce 2011 přesunulo do areálu na Lochotín. Od té doby se je prostor v Doudlevcích prázdný a krajská nemocnice se snaží najít kupce této nemovitosti.

Augustin Fodermayer
- narozen v Plzni roku 1829
- obchodník, člen prvního výboru Měšťanské besedy,
- organizoval dobročinné akce, přispíval na sirotčince, nadaci pro studenty nebo fond polepšovny
- vybudoval v tehdejší Doudlevecké třídě chorobinec (s kapacitou asi 70 lůžek), který byl otevřen 3. listopadu 1906
- zemřel ve Vídni v roce 1906, pochován je na Ústředním hřbitově v Plzni