„Jde o peníze z jiných operačních programů, které se nestihly vyčerpat," potvrdila Michaela Šímová, ředitelka úřadu, který Plzeňskému a Jihočeskému kraji rozděluje evropské dotace. Zejména jde o ty programy, které se potýkají s problémy, například Severozápad. Pokud by se peníze nerozdělily mezi žadatele, stát by je musel vracet do Bruselu.

„Do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy by mohlo jít 250 milionů korun, na vybavení odborných škol všech stupňů přibližně 150 milionů korun," upřesňuje náměstek hejtmana pro fondy EU Ivo Grüner (ČSSD).

Zatím ale není nic jisté, záleží na rozhodnutí vlády a také Evropské komise. „Možností je vyhlásit výzvy s podmínkou. A pokud toto přesunutí peněz z jiných operačních programů schválí Evropská komise, vše bude platné," podotýká Michaela Šímová. Vzhledem k tomu, že plánovací období končí letos a všechny projekty je nutné poté do dvou let uzavřít a zkontrolovat, půjde o bleskovou akci. „Pokud do poloviny letošního roku stát neřekne, jak to bude, a my nebudeme moci vyhlásit výzvy, nejsme schopni to administrativně zvládnout," dodal Grüner.

Kromě těchto 600 milionů korun, které ještě nejsou úplně jisté, úřad letos rozdělí dalších více než 717 milionů korun. I z těchto peněz by většina (téměř 530 milionů korun) měla jít na rekonstrukce krajských silnic.

Kraj má připraveny projekty za stovky milionů korun, u některých už má vyřízené i stavební povolení, do žádných větších rekonstrukcí se ale teď pouštět nebude. Stavební práce totiž musí být hotovy do poloviny roku 2015, což je vzhledem k výběrovým řízením a vůbec administrativě šibeniční termín. „Půjde tedy spíše o menší úseky, například průtahy obcí," prohlásil šéf krajského odboru dopravy Jaroslav Vejprava.

Úřad Regionální rady NUTS II Jihozápad, přes který tekly peníze do Plzeňského i Jihočeského kraje v právě končícím plánovacím období 2007-2013, ale do příštích let zřejmě nepřežije. Zatím to totiž vypadá, že v letech 2014-2020 už si budou evropské dotace administrovat samy kraje. Nebude tedy jeden program pro více krajů. „Jde o snahu zacílit evropské peníze přímo tam, kde je kraje potřebují nejvíc," říká náměstek pro fondy EU Ivo Grüner.

Vznikly by tak organizace podřízené přímo krajským samosprávám a mohla by se také snížit administrativa. Hejtmanství zatím počítá s aparátem čítajícím 25 zaměstnanců, dnes má úřad pro oba kraje 66 pracovníků.

Rozhovor s Ivo Grünerem najdete v pátečním Plzeňském deníku.

Mimořádné dotace

Jak chce ROP Jihozápad rozdělit peníze z jiných programů:
Modernizace regionální silniční sítě ⋌250 mil. Kč
Modernizace vozového parku veřejné dopravy ⋌60 mil. Kč
Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství ⋌150 mil. Kč
Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci ⋌120 mil. Kč