V areálu je v současné době několik objektů. Část je určená k demolici, čtyři z nich, objekty bývalého Českého plzeňského pivovaru Světovar, jsou památkově chráněné a zůstanou zachované. Bývalou administrativní budovu a sklepy vytipovalo město v souvislosti s kandidaturou na Evropském hlavní město kultury 2015 jako vhodné prostory pro multižánrové kulturní centrum, v další budově (bývalé varně) by mělo vyrůst Muzeum designu a životního stylu. Soutěž bude vypsaná podle pravidel České komory architektů.