Zájemci si mohli prohlédnout třeba klášterní zahradu dominikánů na Jiráskově náměstí na Slovanech. Ta se ukrývá za zdmi kláštera. Jedná se o zahradu, částečně využívanou sousedící Masarykovo základní školou.

Pěstují se zde bylinky na vyvýšených záhonech a ve skleníku. K vidění byla i meditační část využívaná dominikány. Je plánovaná její přestavba, ke které by mělo dojít v blízké době. V Doudlevcích pak k posezení lákala Meditační zahrada plzeňského biskupství. Tu založil Luboš Hruška. Jako politický vězeň si dal slib, že pokud přežije nelidské zacházení, vytvoří z ovocného sadu Meditační zahradu s Památníkem obětem zla.

Korejské představení Show with Strings.
Skupova Plzeň nabídne loutky z filmů Tima Burtona i korejská divadla

Dílo se podařilo dokončit v r. 1995. Do zahrady je zakomponovaná Křížová cesta a kaple sv. Maxmiliána Kolbeho. Zahrada je vytvořena ve stylu anglického parku, najdeme v ní zajímavé dřeviny, keře, rostliny i vodní plochy.

Nedaleko se pak nachází neméně zajímavá Luftova zahrada. Tu založil mezi roky 1918 a 1933 plzeňský právník Vilém Luft jako svou soukromou okrasnou zahradu se dvěma rybníky, množtvím exotických dřevin, altánem a sochařskou výzdobou. Plánoval si tam vystavět rodinnou vilu, tento záměr mu však stavební úřad nikdy nedovolil realizovat. Po válce přešla zahrada do majetku města Plzně. Vlhký charakter pozemku dává vyniknout mokřadním a vlhkomilným společenstvím rostlin i živočichů.

Otevřené zahrady

  • Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & SquaresWeekend) a probíhá vždy během června.
  • V České republice se pod záštitou Národního památkového ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely tři zahrady a jejich počet postupně vzrůstá až k letošním téměř třem stovkám zpřístupněných zahrad.
  • V České republice se do Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky, které se v průběhu dvou dnů snaží veřejnosti představit jiným způsobem. Obvyklou formou jsou komentované prohlídky doplněné dalším kulturním programem.