Čestné občanství převzal prof. MUDr. Zdeněk Mraček za zásluhy v oboru lékařství, jmenovitě v neurochirurgii a za přínos v politice následující bezprostředně po pádu totality.

Tým pracovníků pod vedením prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. obdržel Cenu města Plzně za vyvinutí nové metody v oblasti chirurgie nádorů jater, která je ve světovém měřítku unikátní metodou.

Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě se rozhodl primátor města Plzně Pavel Rödl udělit

paní Danušce Bělohlávkové za významný přínos při rozvíjení vztahů a kontaktů Plzně s Francií a intenzivní podporu mnoha dlouhodobých aktivit a významných akcí, které po pádu totality významně ovlivnily kulturní a společenský život města

a paní Josefině Napravilové za nezištnou pomoc postiženým ve II. světové válce a při převozech a návratech českých dětí zavlečených nacisty do různých koutů Evropy a rovněž za občanský postoj, který zastávala během své dlouhé emigrace.

Profesoru Zdeňku Mračkovi udělilo město své nejvyšší vyznamenání na návrh Českého svazu Pomocných technických praporů (PTP). „Velmi mě těší, že si na mně vzpomněli,“ podotkl Mraček, který u PTP strávil dva roky poté, co byl nucen přerušit v mládí svá studia medicíny. Po dalším odkladu se mu podařilo svá studia dokončit a začal pracovat ve Fakultní nemocnici v Plzni a následně ve vojenské nemocnici ve Střešovicích. Po návratu d Plzně se stal špičkovým odborníkem v oboru neurochirurgie a po revoluci v roce 1989 byl rehabilitován a stal se jedním z bojovníků za demokracii, spravedlnost a očistu veřejné správy. V prosinci 1990 byl zvolen primátorem Plzně.

Kdo získal vysoká městská ocenění

Čestné občanství

prof. MUDr. Zdeněk Mraček, návrh podal Český svaz Pomocných technických praporů, okresní klub Plzeň.

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček byl nucen přerušit svá studia medicíny a nastoupit dvouletou službu u PTP. Po dalším odkladu se mu podařilo studia dokončit a začal pracovat ve Fakultní nemocnici v Plzni a následně ve vojenské nemocnici v Praze Střešovicích. Po návratu do Plzně se stal špičkovým odborníkem v oboru neurochirurgie a je rovněž autorem četných publikací v odborném tisku včetně dvou monografií. Po revoluci v r. 1989 byl rehabilitován a stal se jedním z bojovníků za demokracii, spravedlnost a očistu veřejné správy. V prosinci 1990 byl zvolen primátorem města Plzně. V r. 1996 mu byla udělena Pečeť města Plzně.

Čestné občanství převzal prof. MUDr. Zdeněk Mraček za zásluhy v oboru lékařství, jmenovitě neurochirurgii a za přínos v politice následující bezprostředně po pádu totality.

Cena města Plzně

- pro tým lékařů v oblasti jaterní chirurgie pod vedením prof. MUDr. Vladislava Třešky , návrh podala náměstkyně primátora Marcela Krejsová

Ocenění:

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. - přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni
Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D. - vedoucí oddělení jaterní chirurgie, Chirurgická klinika FN v Plzni
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. - sekundární lékař oddělení jaterní chirurgie, Chirurgická klinika FN v Plzni
MUDr. Václav Liška, Ph.D. - sekundární lékař oddělení jaterní chirurgie, Chirurgická klinika FN v Plzni

Tento tým specialistů v oblasti jaterní chirurgie pod vedením prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. vyvinul nové metody v oblasti chirurgie nádorů jater, které patří k průkopnickým metodám v České republice a umožnily rozšířit počty úspěšně operovaných nemocných s touto zákeřnou chorobou. Tým vyvinul na poli experimentálním a klinickém nové postupy, které slouží ke zrychlení regenerace jaterního parenchymu, která je nezbytná pro složité operace jaterních nádorů. Tyto postupy patří v oblasti jaterní chirurgie k unikátním metodám ve světovém měřítku.

Městská historická pečeť

Ocenění:

Danuška Bělohlávková za významný přínos při rozvíjení vztahů a kontaktů Plzně s Francií a intenzivní podporu mnoha dlouhodobých aktivit a významných akcí, které po pádu totality významně ovlivnily kulturní a společenský život města

Josefina Napravilová za nezištnou pomoc postiženým ve II. světové válce a při převozech a návratech českých dětí zavlečených nacisty do různých koutů Evropy a rovněž za občanský postoj, který zastávala během své dlouhé emigrace.