Rozhodnutí o kácení v Kilometrovce je na úřadu, nikoliv na volených politicích. Tady já zasáhnout neumím. Ani z dokumentů, které jsem si v té věci přečetl, neplyne, že by stromy v aleji neměly být vyměněny, naopak.

Jsme sice součástí přírody, ale zákony si vytváříme my lidé. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby se kácení zastavilo a jako v nedaleké minulosti v jiných městech došlo k pádu stromu a zranění člověka.

Nemyslím si, že by pracovníci města nechali vytvářet tendenční posudky, že by proti Kilometrovce byli zaujatí a chtěli ji za každou cenu vykácet. Nemám o tom žádný důkaz, a nezbývá mi tedy nic jiného, než jim věřit, že svoji práci dělají dobře. I když musím uznat, že zrovna u této aleje mne opravdu mrzí, že už ji neuvidím v plné kráse. Obávám se, že bude trvat dlouhou dobu, než dokáží nově vysazené stromy nahradit původní a srůst s ostatními. Připadá mi, že mnohem lepší pro budoucnost by bylo, aby alej byla, tak jako poprvé, sázena najednou. Znamenalo by to však její kompletní vykácení a to mi připadá zbytečné a dnes nerealizovatelné. Stromy ale nesázíme pro sebe, ale pro své děti a vnoučata. Nejsem však takový odborník, abych to dokázal posoudit jinak než jako člověk.