Významný histolog a embryolog se podílel zásadní měrou na rozvoji Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Je členem pěti anatomických společností a také autorem více než 200 vědeckých publikací a hostujícím profesorem na českých i zahraničních univerzitách.

Profesor Slípka stále intenzivně pracuje nejen v oblasti výuky, ale účastnil se i odborného výzkumu. Ten byl v poslední době završen vydáním monografie Head Problem kol. autorů Tim J. Horder (Oxford), Robert Presley (Cardiff) a Jaroslav Slípka (Plzeň) v angličtině.