Iniciátorem nápadu je člen skupiny Křížky a vetřelci, jež mapuje drobné památky a umělecké objekty v krajské metropoli, Daniel Jahn. „Mnoho lidí nám říkalo, že výtvory objevujeme a zachraňujeme, ale nic nového jsme neiniciovali. Když jsme loni vydali mapu o pamětních deskách a pomnících, přemýšleli jsme, jaká plzeňská osobnost nemá vůbec žádnou připomínku. Okamžitě nás napadl pan primář Koza, jehož význam přesahoval české hranice,“ vysvětlil Jahn.

Nejdříve on a jeho kolegové uvažovali o bronzové desce, nakonec zvítězil carrarský mramor. „Jedná se o klasický sochařský materiál, který je dnes už ale dobře dostupný v Čechách. Pořídil jsem ho v Rokycanech,“ uvedl Soukup. Inspiraci pro ztvárnění díla našel na internetu, když si prohlížel snímky kostní dřeně pod mikroskopem.

Deska se nachází na chodbě hematoonkologie a nemocnici ji darovali členové spolku Křížky a vetřelci. V budoucnu by k ní rádi přidali ještě bustu primáře Vladimíra Kozy.

Plzeňský rodák provedl první transplantaci v Československu s českým nepříbuzným dárcem a stál u vzniku registru dárců. Během svého působení pomohl zachránit tisíce životů. Zemřel v roce 2012.