V nabídce najdou hned několik nových kurzů např. Média a politika, Česká krajina prakticky a názorně, Křesťanské kořeny Evropy, Chemie a společnost nebo Kouzelný svět bylinek.

„Nabídku studijních programů každý rok obměňujeme. Zahrnuje nejen tradiční obory, ať už jsou zaměřeny humanitně, přírodovědně či technicky, ale volíme také zajímavá témata ze současného světa,“ říká vedoucí Univerzity třetího věku Magdalena Edlová.