Od státu totiž dosud neobdržel ani finanční krytí mezd bez navýšené částky avizované ministerstvem. Přislíbené zvýšení mezd tak podle kraje bude možné pouze dodáním potřebných finančních prostředků státem.

Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová ve svém dopise z 11. ledna 2021 informovala o prosazení navýšení mezd pracovníků v sociálních službách o 10 % s tím, že jde o navýšení základních tarifů pracovníků v přímé obslužné péči a sociálních pracovníků. Podle ní je zásadní odměnit ale také ostatní pracovníky oblasti, kterými jsou kuchaři, údržbáři, pracovníci úklidu a prádelen a další, bez nichž by zařízení nemohla fungovat.

„Paní ministryně avizovala, že částka na zvýšení mezd je vyjednána v rozpočtu pro sociální služby tak, aby pokryla náklady na navýšení mezd. Reálně však tyto peníze nemáme,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. „Částka, kterou jsme od ministerstva obdrželi, nepokryje ani současné náklady na mzdy v sociálních službách. Není pro nás reálné zvýšit pro tyto zaměstnance platy o deset procent, jak přislíbilo ministerstvo,“ doplnil.

Plzeňský kraj potřebuje na pokrytí mezd, platů a odměn pracovníků v sociálních službách celkem miliardu a 13 milionů korun. Dotace MPSV v současné době činí 979 milionů korun, přičemž z této částky je 32 milionů alokováno na reformu psychiatrické péče. Pro sociální služby zbývá částka 947 milionů. To je o 66 milionů korun méně než kraj potřebuje na pokrytí mzdových nákladů.

Pokud avizovaná částka na navýšení mezd v průběhu roku přijde, Plzeňský kraj peníze přerozdělí tak, aby k navýšení došlo podle příslibu MPSV.