Proudy vody valící se společně s bahnem z polí natekly lidem do sklepů a zahrad, znečistily zdroje pitné vody a v Pakoslavi zcela zničily příjezdovou silnici. Voda zde řádila v úterý a ještě s větší intenzitou se vrátila ve čtvrtek odpoledne, kdy se prohnaly obcí dvě metrové vlny vody. Škody se podle hrubých odhadů starosty Karla Grubera vyšplhají ke dvěma milionům korun.

Revírník v obci Buč Pavel Brož starší, křelovický starosta Gruber i Michal Červenka z Agentury ochrany přírody a krajiny se shodli na tom, že příčinou velké vody je špatné obhospodařování polí. „Obecně se dá říct, že intenzivní obhospodařování pozemků společně se zrušením remízků, mezí i travnatých ploch vede k takovýmto katastrofám,“ vysvětlil Červenka.

„V první řadě by se měly vybudovat protierozní pásy. Na to dává dotace ministerstvo životního prostředí. Musí však zažádat vlastník pozemku a dát s tím souhlas. Vlastníky jsou často zemědělci, kterým je dobrý každý metr,“ říká Červenka.

Podle ředitele Úněšovského statku Jiřího Vaňka je hlavní problém v tom, že pozemky mají několik majitelů a oni jsou pouze nájemci. Všichni vlastníci by se pak museli domluvit na stavbě protierozních opatření. „Já se tomuto nijak nebráním. Jestliže přijde někdo s nějakým návrhem, velice rádi vyhovíme. Nyní to však není v našich silách,“ uvedl Vaněk. „V těchto chvílích jsou naši pracovníci v Pakoslavi a pomáhají postiženým technikou i holýma rukama. Kromě úklidu obce kopají strouhy, kdyby přišla další voda,“ zakončil Vaněk.